Bruatorps väderkvarn

Åttakantig holländarkvarn i Söderåkra socken med drygt hundra års verksamhet bakom sig
Bruatorps väderkvarn. Klicka för större bild i nytt fönster
Bruatorps väderkvarn, en åttkantig byggnad med lockpanel och brutet tak, är en kvarn av holländsk typ med vridbar huv. Den byggdes 1808 av dåvarande ägaren till Bruatorps gård, stadsbyggmästare N. Nylander och var i bruk fram till 1904. I samband med att den på 1950-talet skänktes till Söderåkra hembygdsgille företogs en omfattande restaurering.

 Fakta

Uppförd: 1808

Skyddad år: 1969

Fastighetsbeteckning: Bruatorp 2:1 (tidigare Bruatorp 1:1)

Nummer: 1
( i Länsstyrelsens officiella byggnadsminnesregister)

Kulturhistoriskt minnesmärke

 Länkar till dokument och externa webbsidor

Hitta hit

Get Microsoft Silverlight