Skurverket i jordhamn

Skurverket i Jordhamn är det enda kvarvarande kända skurverket i Sverige och är att betrakta som kulturhistoriskt synnerligen märkligt.
Klicka för större bild i nytt fönster

Skurverket i Jordhamn är ursprungligen uppfört 1905. Gustav Johansson Österskogen, Persnäs, var den sista att bedriva verksamhet här och gjorde det fram till 1930. Vid denna tid tog andra maskiner över slipandet av stenen.

Att bearbeta och sälja sten var en inkomstkälla för den öländske bonden förutom jordbruket. Stenar har skurats (slipats) sedan medeltiden. Den främsta användningen för den skurade stenen var som golvbeläggning i kyrkor och bostadshus. Det vinddrivna skurverket är en vidareutveckling av en skurvandring som drevs av oxar eller hästar.

Det vinddrivna skurverket består av en hög ställning av gran och fur (vid renovering 1963 delvis bytt mot ekvirke) med en vridbar hätta med brädtak. Kugghjulet är tillverkat i oxel och driver en horisontal axel av ek med fyra bommar. På bommarna sitter stenar fastsatta i en sinnrik konstruktion.  Den sten som skulle slipas lades i en cirkel och mellan en sten (löparsten) och den sten som skulle ”skuras” påfördes sand och vatten som slipmedel på samma sätt som på den tidigare vandringen.

Skurverket berättar om en typ av konstruktion som var vanlig på Öland under slutet av 1800- talet och 1900- talets början. Under årens lopp har flera större renoveringar utförts men den ursprungliga konstruktionen och materialvalet har till stora delar bibehållits. Skurverket har på grund av sitt utsatta läge blåst omkull och reparerats vid flera tillfällen. Vid 1900-talets början fanns ett 30- tal vinddrivna skurverk på Öland, de flesta på den norra delen på ön.

Fler bilder (bläddra med pilarna)


 Fakta

Uppförd: 1905

Skyddad år: 2013

Fastighetsbeteckning: Jordhamn 1:1

Nummer: 23 ( i Länsstyrelsens officiella byggnadsminnesregister)

Kulturhistoriskt minnesmärke

 Länkar till dokument och externa webbsidor

Hitta hit

Get Microsoft Silverlight