Radonbidrag 

Bidraget upphör från och med den 1 jan 2015

Mer information finns på Boverkets webbplats

Kontakta oss

Nina Mellberg
Byrådirektör
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
010-2235362