Radonbidrag 

Bidraget upphör från och med den 1 jan 2015

Mer information finns på Boverkets webbplats

Kontakta oss

Tommy Lindström
Energi- och klimathandläggare
Samhällsbyggnadsenheten
010-2238455