Boende

Småhusområde i Kalmar

 

 

Länsstyrelsen handlägger statliga stöd för byggande av äldrebostäder och trygghetsbostäder samt energibidrag för bostadshus och vissa lokaler. Länsstyrelsen sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad bland annat som stöd till kommunernas arbete med bostadsförsörjningen.

 

 

I arbetet ingår att

 • informera och besluta om statliga stöd
 • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
 • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
 • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
 • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
 • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.
 

I arbetet ingår att

 • informera och besluta om statliga stöd
 • lämna råd, information och underlag till kommunerna i deras arbete med boendeplanering
 • genomföra en årlig bostadsmarknadsenkät tillsammans med Boverket
 • analysera och redovisa kommunernas arbete med bostadsförsörjningen
 • redovisa och bedöma utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag
 • göra en årlig analys och sammanställning av situationen på bostadsmarknaden i länet.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Radonbidraget upphör 1 januari 2015

Regeringen har beslutat att bidraget för radonsanering ska försvinna. Bidraget upphörde att gälla vid utgången av 2014.