Samhällsplanering och kulturmiljö

nybyggnation

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om länet

 

Vanliga frågor som rör kulturmiljöer

Byggnadsminne, K-märkt, Q-märkt eller riksintresse? Vad gäller för bebyggelse som är skyddad?

Hur söker jag bidrag till värdefulla kulturmiljöer?

Jag har en fornlämning på min mark/tomt. Vad får jag göra?