Fakta om länet

Vanliga frågor som rör kulturmiljöer

Byggnadsminne, K-märkt, Q-märkt eller riksintresse? Vad gäller för bebyggelse som är skyddad?

Hur söker jag bidrag till värdefulla kulturmiljöer?

Jag har en fornlämning på min mark/tomt. Vad får jag göra?