Hemtjänst till äldre invandrare, problem och möjligheter

rapportens framsida
Löpnummer:
2007:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2007
Sidantal:
10
Äldre invandrare utgör idag en växande grupp i samhället. I Sverige konfronteras de med en svårhanterlig offentlig sektor, som ofta utgör invandrargruppens enda kontakt med det svenska samhället. I en undersökning i fyra av länets kommuner redovisas i vilken omfattning den enskilde äldre invandraren får hjälp och stöd som hon/han behöver och har rätt till. Det finns brister i informationen till den enskilde, och svårigheten att kommunicera på olika språk är ett problem.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.
pdf-dokument

icon adobe

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.