Åtgärdsprogram för Kalmar läns kustvatten

rapportens framsida
Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2007
Sidantal:
55
I detta program ger Länsstyrelsen en kort beskrivning av miljötillståndet i länets kustvatten. Programmet innehåller förslag på åtgärder som kan bidra till en sundare kustmiljö. Åtgärderna riktar sig främst till enskilda individer, kommuner och Länsstyrelsen och rör såväl vardagliga val som mer storskaliga insatser. Målsättningen med programmet är att öka medvetenheten om kustmiljön, om dess betydelse och att främja samarbete mellan olika aktörer. Förhoppningen är även att miljömålsarbetet därmed ska gå in i en ny och mer åtgärdsinriktad fas.
Med förenade krafter och med både enskilt och gemensamt ansvarstagande kommer vi att lyckas i vår strävan att förbättra kustvattnet i Kalmar län.
Kommentar:
pdf-dokument

icon adobe

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.