Fiskevårdsplan Kalmar län 

bild på rapportens framsida
Löpnummer:
2007:03 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748 
Publiceringsår:
2007 
Sidantal:
132 
Framtagen plan är en del av det fortsatta fiskevårdsarbetet i Kalmar län men också en redo-visning av det uppdrag som Fiskeriverket aviserade 17 maj 2006 (FIV Dnr 24-80-06). Arbetet har enligt instruktion samordnats med länsplanen för biologisk återställning i kalkade vatten 2006-2010 (NV Dnr 723-1921-06).
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.

pdf-dokument

icon adobe

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.