När får jag mitt bistånd? (VI) -  Beslut och domar som inte var verkställda i Kalmar län den 31 december 2005.

framsida
Löpnummer:
2006:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2006
Sidantal:
9
I årets mätning av antalet ej verkställda domar i länet, som gäller äldre och funktionshindrade, kan Länsstyrelsen konstatera att det inte finns några domar som inte är verkställda, vilket är mycket positivt.
Antalet beslut enligt LSS som inte verkställts, har minskat från 32 beslut till 11 mellan åren 2004 till 2005. Beslut enligt SoL har minskat från 21 beslut år 2004 till 15 år 2005.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.
pdf-dokument

icon adobe

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.