Vad gör en eldsjäl? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet. 

framsida
Löpnummer:
2004:05 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748 
Publiceringsår:
2004 
Sidantal:
50 
Vad gör en eldsjäl?
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.