Vad gör en eldsjäl? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet.

framsida
Löpnummer:
2004:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2004
Sidantal:
50
Vad gör en eldsjäl?
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt.