Landsbygdsutvecklingsguide, Kalmar län 2004. Adresslista till kontaktpersoner. 

framsida
Löpnummer:
2004:13 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748 
Publiceringsår:
2004 
Sidantal:
68 
Landsbygdsutvecklingsguide, Kalmar län 2004.
Kommentar:
Observera att adressuppgifterna är från år 2004, många är inaktuella.

Rapporten finns ej tryckt.