Landsbygdsutvecklingsguide, Kalmar län 2004. Adresslista till kontaktpersoner.

framsida
Löpnummer:
2004:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2004
Sidantal:
68
Landsbygdsutvecklingsguide, Kalmar län 2004.
Kommentar:
Observera att adressuppgifterna är från år 2004, många är inaktuella. Rapporten finns ej tryckt.