När får jag mitt bistånd? (II) 

framsida
Löpnummer:
2002:13 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748 
Publiceringsår:
2002 
Sidantal:
13 
När får jag mitt bistånd?
 -  ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31/12 2001.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt