När får jag mitt bistånd? (II)

framsida
Löpnummer:
2002:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2002
Sidantal:
13
När får jag mitt bistånd?
 -  ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS i Kalmar län den 31/12 2001.
Kommentar:
Rapporten finns ej tryckt