Utredningar om barn och unga - Uppföljningar av ändringar i föräldrabalken. 

Löpnummer:
2001:15 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748 
Publiceringsår:
2001