Rätten till kvinnofrid - Kartläggning av verksamheten inom länets socialtjänster. 

framsida
Löpnummer:
2001:29 
ISBN/ISSN-nr:
1348-8748 
Publiceringsår:
2001 
Sidantal:
19