Ungdomar med långtidsarbetslösa föräldrar. 

Löpnummer:
1997:06 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748 
Publiceringsår:
1997