Årsredovisning 2011

Framsida årsredovisning 2011
Löpnummer:
2012:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-8748
Publicerad:
2012
Sidantal:
148
Länsstyrelsen verkar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen redovisar varje år sina uppgifter och insatser enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt gör en bedömning av uppnådda mål.

Några axplock ur redovisningen:
Länsstyrelsen i Kalmar län har sedan 2005 arbetat aktivt tillsammans med över 40 partners från 9 länder inom EU-projekten Baltic Master I och II för att öka den maritima säkerheten och beredskapen. Projektet som avslutats under 2011 har varit mycket framgångsrikt genom att bland annat bidra till en förbättrad havsmiljö samt stark och hållbar tillväxt runt om Östersjön och har framhållits av Europeiska Kommissionen som ett av de två mest lyckade projekten inom ramen för Östersjöstrategin.

Den stora övningen med samverkan kring en olyckshändelse i kärnkraftverket norr om Oskarshamn, SAMÖ/KKÖ, är den hittills största i sitt slag med mer än 60 övande myndigheter och organisationer. Resultatet av utvärderingen blir utgångspunkt för Länsstyrelsens fortsatta beredskapsarbete i på regional och lokal nivå.

Länsstyrelsen har under 2011 tillsammans med Oskarshamns kommun och privata finansiärer startat upphandling och projektering för den fleråriga saneringen av miljögiftiga sediment i Oskarshamns hamn vilket är det största enskilda saneringsobjektet i Sverige om drygt 400 miljoner kronor. Ytterligare ett trettiotal starkt förorenade områden med behov av sanering finns fastställda i en regional plan för de närmaste tre åren.
Kommentar: