Natur och kultur på Öland

bokens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-973802-4-5
Publicerad:
2001
Sidantal:
463
I denna bok ges för första gången en samlad presentation av de mest skyddsvärda natur- och kulturmiljöerna på Öland. Över 300 natur- och kulturområden beskrivs. I de inledande kapitlen kan man dessutom läsa om Ölands naturliga förutsättningar, om utvecklingen från stenålder till nutid, om alvaren, sjömarkerna, näringarna, järnvägens historia och mycket, mycket mer. Boken är dessutom en del av länets natur- och kulturmiljöprogram och utgör ett viktigt underlag i länsstyrelsens mångskiftande arbete med natur- och kulturmiljöfrågor.

I få andra landskap är samspelet mellan natur och kultur så tydligt som på Öland. De naturliga förutsättningarna är speciella med faktorer som kalkberggrund, tunna jordar, vattenvariation och torra marker. Människan har genom århundraden anpassat sig till dessa och också själv format landskapet. På så sätt har vi fått en väv där natur- och kulturvärden går i och ur varandra och dessutom utgör varandras förutsättningar.

Boken har 30 författare. Det är arkeologer, biologer, kulturvetare, historiker, entomologer och andra personer med stora kunskaper inom sina ämnesområden som under närmare två år har arbetat med texterna. Boken är rikt illustrerad med ett antal akvareller och över 300 fotografier tagna av 40 fotografer. Ett 20-tal kartor visar markanvändning, skyddade områden, Östersjöns utveckling, fornborgar, jordarter och mycket annat. 

Boken är slut och finns inte längre till försäljning. Nytryck ej planerat.
Kommentar: