Faktablad. Svartfläckig blåvinge

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
2
Svartfläckig blåvinge är vår största blåvinge. Den lever i torra och öppna marker med låg vegetation. Arten är nästan försvunnen från Sveriges fastland, men på Öland och Gotland är den fortfarande utbredd.
Kommentar: