Faktablad. Svartfläckig blåvinge 

Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
Svartfläckig blåvinge är vår största blåvinge. Den lever i torra och öppna marker med låg vegetation. Arten är nästan försvunnen från Sveriges fastland, men på Öland och Gotland är den fortfarande utbredd.

Kontakta oss

Helena Lager
Naturenheten
010-2238558