Faktablad. Grönfläckig padda 

Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
Den grönfläckiga paddan anses vara det mest hotade groddjuret i Sverige och är klassad som akut hotad. Den har under 1900-talets senare del haft en kraftig tillbakagång i Sverige.

Kontakta oss

Helena Lager
Naturenheten
010-2238558