Faktablad. Grönfläckig padda

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
2
Den grönfläckiga paddan anses vara det mest hotade groddjuret i Sverige och är klassad som akut hotad. Den har under 1900-talets senare del haft en kraftig tillbakagång i Sverige.
Kommentar: