Miljö Naturnytt 2012

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
ISSN: 1400-1721
Publicerad:
2012
Sidantal:
 
Miljö Naturnytt är ett nyhetsbrev från Miljö- och naturavdelningen på Länsstyrelsen i Kalmar. Nyhetsbrevet visar axplock ur vår verksamhet, ger information om lagändringar och nyanställd personal.
Kommentar: