Miljö- och NaturNytt

Miljö- och Naturnytt är ett nyhetsbrev från Miljö- och naturavdelningen på Länsstyrelsen i Kalmar. Nyhetsbrevet visar axplock ur vår verksamhet, ger information om lagändringar och nyanställd personal.
Fram till år 2007 hette nyhetsbrevet Miljönytt.