Miljö- och NaturNytt 

Miljö- och Naturnytt är ett nyhetsbrev från Miljö- och naturavdelningen på Länsstyrelsen i Kalmar. Nyhetsbrevet visar axplock ur vår verksamhet, ger information om lagändringar och nyanställd personal.
Fram till år 2007 hette nyhetsbrevet Miljönytt.

Kontakta oss

Anna Lindberg
redaktör Miljö- och Naturnytt
010-2238561