Nyhetsbrev

Länsstyrelsen ger regelbundet ut flera nyhetsbrev som vänder sig till olika målgrupper.

 

Digitala nyhetsbrev

Fokus Landsbygd utkommer med minst 6 nummer per år och innehåller information om rådgivning, kurser, och aktuella händelser i Länsstyrelsens arbete med naturvård, lantbruksfrågor, djurskydd, jakt & fiske och andra frågor med fokus på landsbygden.

Fokus social hållbarhet utkommer fyra gånger per år och innehåller aktuell information om seminarier, kurser och om Länsstyrelsens arbete för social utveckling. Social utveckling innehåller nyheter om länsstyrelsens insatser kring bland annat alkohol-, tobak- och drogförebyggande åtgärder, integration, flyktingmottagning och ensamkommande barn, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nyhetsbrev i pappersversion

Växtodlarna, nyhetsbrevet innehåller aktuella gödslings- och bekämpningsråd, och skickas till dem som anmält intresse. Utkommer under i princip varje vecka under växtsäsongen.