Nyhetsbrev 

Länsstyrelsen ger regelbundet ut flera nyhetsbrev som vänder sig till olika målgrupper.

Under år 2011 övergår vi från pappersversioner till digitala versioner, du kan redan nu anmäla dig som prenumerant på ett nyhetsbrev.

Digitala nyhetsbrev

LandsbygdsNytt utkommer 6 gånger per år och innehåller information och rådgivning om aktuella frågor i lantbruket och för landsbygden.

Naturnytt utkommer 4 gånger per år och informerar om Länsstyrelsens naturvårdsarbete.

Kalmar Läns Luftvårdsförbund, nyhetsbrev utkommer 2 gånger per år.

Nyhetsbrev i pappersversion

Landsbygdsavdelningens kurskalender är ett komplement till LandsbygdsNytt och innehåller kurser och aktiviteter som riktar sig till lantbrukare och andra landsbygdsföretag. 
 

Växtodlarna, nyhetsbrevet innehåller aktuella gödslings- och bekämpningsråd, och skickas till dem som anmält intresse. Utkommer under i princip varje vecka under växtsäsongen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev