Nyhetsbrev 

Länsstyrelsen ger regelbundet ut flera nyhetsbrev som vänder sig till olika målgrupper.

 

Digitala nyhetsbrev

Fokus Landsbygd utkommer 10 gånger per år och innehåller information om rådgivning, kurser, och aktuella händelser i Länsstyrelsens arbete med naturvård, lantbruksfrågor, djurskydd, jakt & fiske och andra frågor med fokus på landsbygden.

Kalmar Läns Luftvårdsförbund, nyhetsbrev utkommer 2 gånger per år.

Nyhetsbrev i pappersversion

Växtodlarna, nyhetsbrevet innehåller aktuella gödslings- och bekämpningsråd, och skickas till dem som anmält intresse. Utkommer under i princip varje vecka under växtsäsongen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev