Författningssamling för Kalmar län

"Författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller... myndighet under regeringen..., skall kungöras enligt denna lag... Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler... " (§ 1, Kungörandelagen).

 

Utöver Svensk Författningssamling (SFS) publiceras lagar och rättsregler även i andra serier. Centrala myndigheter under regeringen samt riksdagen och dess förvaltningsmyndigheter har sina egna författningssamlingar. Det finns dessutom en författningssamling för varje län.

"Författningar som beslutas av en länsstyrelse eller av någon annan regional eller lokal statlig myndighet som är underordnad regeringen skall kungöras i författningssamlingen för det län inom vilket myndigheten har sitt säte. Länets författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg..." (§ 9, Kungörandelagen (SFS 1976:633))

Kalmar läns författningssamling har alla beteckningen 08FS, följt av ett löpnummer, till exempel 1996:34. 

Lokala trafikföreskrifter

Från 1 juli 2010 kungörs Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter centralt hos Transportstyrelsen. https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/defaultstfs.aspx.

Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar
Telefon 010 223 80 00
E-post kalmar@lansstyrelsen.se

Hitta till oss!

Utgivna författningar per år