Förteckning över Kalmar läns författningar år 2001

Kartor och vidlyftiga förteckningar har uteslutits av utrymmesskäl. Kontakta länsstyrelsen om du vill få en kartkopia översänd per post eller fax.

Samtliga författningar är pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

08 FS 2001:001
Register över vissa föreskrifter meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län till och med 2000-12-31 (PDF 23 kB)

08 FS 2001:002
Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt  -  Halltorp vattentäkt, Kalmar kommun (PDF 46 kB)

08 FS 2001:003
Skyddsområde och  skyddsbestämmelser för Västerviks ytvattentäkt, Västervik kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:004
Tillkännagivande av Vägverkets beslut att fastställa arbetsplan för anläggning av Rockneby trafikplats, Kalmar kommun (PDF 23 kB) 

08 FS 2001:005
Utökning av Naturreservatet Horns Kungsgård, Borgholms kommun (PDF 26 kB)

08 FS 2001:006
Sjöfågeljakt inom vissa församlingar, del av V-vik, O-hamn, Mönsterås, Kalmar, Torsås, hela Borgholm och Mörbylånga kommun (PDF 25 kB) 

08 FS 2001:007
Kommunal felparkeringsavgift, Mönsterås kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:008
Lokala trafikföreskrifter, förbud mot genomfartstrafik med lastbil över 3,5 ton väg 648, Mönsterås kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:009
Lokala trafikföreskrifter, stopplikt väg 649, Mönsterås kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:010
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 782, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:011
Föreskrifter om upphävande av strandskydd för Långö 2:22 med flera fastigheter,Äspölaboratoriet, Oskarshamns kommun (PDF 69 kB)

08 FS 2001:012
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning, förbud att stanna, parkeringsförbud väg 772, 
Vimmerby kommun (PDF 23 kB) 

08 FS 2001:013
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 34, Högsby kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2001:014
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning E22, Torsås kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:015
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 650, Oskarshamn kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:016
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Vimmerby kommun (PDF 41 kB)

08 FS 2001:017
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, väg 867, Västerviks kommun (PDF 37 kB)

08 FS 2001:018
Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt om bärighetsklasser i Kalmar län år 2001 (PDF 60 kB) 

08 FS 2001:019
Föreskrifter för sjötrafiken i  Örserumsviken, Västerviks kommun (PDF 23 kB) 

08 FS 2001:020
Föreskrifter för sjötrafiken i Kalmarsund (PDF 25 kB)

08 FS 2001:021
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning E22, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:022
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning E22, Torsås och Kalmar kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2001:023
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning H300, Torsås kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:024
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, Emmaboda kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:025
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning, Kalmar kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:026
Reviderat beslut om Naturreservatet Strandhagen, Mörbylånga kommun (PDF 29 kB)

08 FS 2001:027
Västerviks kommuns föreskrifter om ändring i hamnordningen för hamnar i Västerviks kommun (PDF 68 kB)

08 FS 2001:028
Föreskrift om sjötrafiken i Henriksfjärden, Västerviks kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:029
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Marsjö sjömarker, Borgholms kommun (PDF 31 kB)

08 FS 2001:030
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Hjälmstads sjömarker, Borgholms kommun (PDF 30 kB)

08 FS 2001:031
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 120, Emmaboda kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:032
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 34, Högsby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:033
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 125, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:034
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 528 och 98u, Kalmar kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:035
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 541, Emmaboda kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:036
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning, förbud att stanna, stopplikt, parkeringsförbud (PDF 23 kB)

08 FS 2001:037
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 603, Nybro kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:038
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 515, H112u. Torsås kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:039
Föreskrifter om distriktsindelning respektive förordnanden för bitillsynsmän (PDF 60 kB)

08 FS 2001:040
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 120, Emmaboda kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:041
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning, förbud att stanna, stopplikt, parkeringsförbud (PDF 25 kB)

08 FS 2001:042
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Södviks sjömarker, Borgholms kommun (PDF 31 kB)

08 FS 2001:043
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 125, 586 och Ängöleden, Kalmar kommun (PDF 27 kB)

08 FS 2001:044
Lokala trafikföreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med fordon, Mörbylånga kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2001:045
Föreskrifter om jakttider med mera för älgjakten i Kalmar län jaktåret 2001/2002 (PDF 41 kB)

08 FS 2001:046
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 943, Mörbylånga kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:047
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning, förbud att stanna, p-förbud, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:048
Lokala trafikföreskrifter, förbud mot fordonstrafik, Mörbylånga kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:049
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg H 391u, Mönsterås kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:050
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 136, Borgholms kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:051
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 665, Högsby kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:052
Lokala trafikföreskrifter, parkeringsförbud väg 870, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:053
Lokala trafikföreskrifter, väjningsplikt väg H281, 1190 och177, Kalmar kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:054
Lokala trafikföreskrifter, väjningsplikt väg H1320, Borgholms kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:055
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 992. 
Borgholms kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:056
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 793 och 807, Västerviks kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2001:057
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 120, Emmaboda kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:058
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning, förbud att stanna, stopplikt, parkeringsförbud, Vimmerby kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2001:059
Lokala trafikföreskrifter om tillfällig hastighetsbegränsning väg 34, Högsby kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:060
Lokala trafikföreskrifter, E 22 120 in söder väg 592/596 -150 m norr om samma korsning, Kalmar kommun (PDF 66 kB)

08 FS 2001:061
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, väg 34, Hultsfreds kommun (PDF 51 kB)

08 FS 2001:062
Kalmar kommuns föreskrifter om ändring i lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun (PDF 62 kB)

08 FS 2001:063
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Gillsättra, Mörbylånga kommun (PDF 30 kB)

08 FS 2001:064
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 641, Mönsterås kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:065
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 125, Nybro kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:066
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg H384u, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:067
Lokala trafikföreskrifter, väjningsplikt väg H1413u, Kalmar kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:068
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 925, Borgholms kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:069
Föreskrifter för sjötrafiken, Oskarshamn kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:070
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 976, Borgholms kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:071
Upphävande av naturminne, Stjärnamo 1:11, Nybro kommun (PDF 23 kB)

08 FS 2001:072
Lokala trafikföreskrifter, väjningsplikt väg 986 och 150u, Borgholms kommun (PDF 25 kB)

08 FS 2001:073
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 990. Borgholms kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:074
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 571, Nybro kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:075
Lokala trafikföreskrifter, huvudled E22, väg 570, 130, 520 och 530, Torsås och Kalmar kommun (PDF 49 kB)

08 FS 2001:076
Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Hultserum, Västerviks kommun (PDF 30 kB)

08 FS 2001:077
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning. E22, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:078
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning E22, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:079
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 783, Västerviks kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:080
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 23, Oskarshamn kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:081
Behöriga personer att hålla arrendesyn (synemän), Kalmar län (PDF 34 kB)

08 FS 2001:082
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 498u, Kalmar kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:083
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 974, Borgholms kommun (PDF 24 kB)

08 FS 2001:084
Lokala trafikföreskrifter, hastighetsbegränsning väg 596, Kalmar kommun (PDF 24 kB)

Förteckningar över publicerade författningar.

2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  
2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995

Kungörandelagen (SFS 1976:633)

Enligt 1 § Kungörandelagen ska författningar som har beslutats av riksdagen, regeringen eller ... myndighet under regeringen..., skall kungöras enligt denna lag... Med författningar skall i denna lag förstås lagar, förordningar och andra rättsregler... .

Acrobat Reader

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.