Stenmurar på Öland

broschyrens framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2003
Sidantal:
36
Stenmurarna är kanske Ölands mest karaktäristiska agrara monument. Tillsammans binder de många milen stenmurar samman flera århundradens historia. I mer än 2000 år har ölänningarna byggt upp stenmurar till hägnader. Först efter
mitten av 1900-talet har kunskapen om konsten att lägga murar börjat avta. Numera läggs nya stenmurar främst omkring bostadstomter och odlingslandskapets gamla stenmurar underhålls företrädesvis när de omgärdar betesmarker. Med de murar som försvunnit har både ett stycke öländsk historia och en del av växt- och djurlivet försvunnit. Somliga murar förfaller så sakteliga och övergår till stensträngar.
Kommentar: