Södra Ölands odlingslandskap 

Publiceringsår:
2002 
Sidantal:
35 
- ett levande kulturarv