Södra Ölands odlingslandskap, karta 

Publiceringsår:
2008