Kalksten och fossil på Öland

framsida
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-974576-6-3
Publicerad:
2005
Sidantal:
2
Fossil är vackra urtidsrester och man kan knappast få en
tydligare vittnesbörd om landskap och miljöer som existerade
här för miljontals år sedan. Men det finns inte obegränsat med
fossil och de kommer inte att återbildas. För att nästa generation också ska kunna njuta av att se de vackra lämningarna och för att kommande tiders vetenskapsmän ska ha material att forska på, är det viktigt att insamling sker med stor naturvårdshänsyn och försiktighet.
Kommentar:
Broschyr om bildning, historia och regler för insamling