Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Urval: Miljömål, RapporterRensa urval
Din sökning gav 3 träffar
 • Projekt typvattendrag - Delstudie 2005. Emåns avrinningsområde inom Kalmar län

  Denna rapport är en del av ett större projekt i Riksantikvarieämbetets regi, som syftar till att ta fram underlag för delmål 2 för miljömålskvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen i Kalmar län bidrar genom att dela med sig av erfarenheter från Emåns avrinningsområde (ARO). Emåns ARO:s kulturhistoriska betydelse ur ett sjö- och vattendragsperspektiv är, liksom många andra syd- o ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Projekt Typvattendrag (3 MB)

 • Miljötillståndet i Kalmar län 2007

  Bedömningarna gjordes av sakkunniga på Länsstyrelsen hösten 2006. De visar sammantaget att utsikterna att nå miljökvalitetsmålen i Kalmar län är dystra, men situationen är inte hopplös och mycket görs på miljöområdet.
  Andelarna gröna, gula och röda ”gubbar” blev ungefär lika stora. Drygt två tredjedelar av de regionala miljömålen bedöms alltså i dagsläget som svåra eller mycket svåra att nå. De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljötillståndet i Kalmar län 2007 (9 MB)

 • Regionala miljömål för Kalmar län.

  Riksdagen antog år 1999 femton nationella miljökvalitetsmål1 som ska uppnås inom en generation, till år 2020. För att hitta en rimlig och realistisk väg mot miljökvalitetsmålen antog riksdagen i november 2001 tidsbestämda delmål, som i
  allmänhet är etappmål till år 20102. De regionala miljömålen grundar sig på de nationella delmålen som fått regionala anpassningar. Miljökvalitetsmålen är skrivna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Regionala miljömål för Kalmar län (1 MB)

  Beställ publikation

Träffar per publikationstyp