Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 25 träffar
 • Landskap att värna om - gärdesgränser och beten på södra Öland

  Sedan år 2000 är odlingslandskapet på södra Öland uppfört på UNESCO:s världsarvslista. Det öländska världsarvet är ett kulturarv inom kategorin levande kulturlandskap där lantbruket är en förutsättning för att det unika odlingslandskapet ska kunna bevaras och fortleva.

  För att fördjupa kunskapen om odlingslandskapet på södra Öland genomförde Länsstyrelsen under åren 2011-2014 en inventering av ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Landskap att värna om - Gärdesgränser och beten på södra Öland (1 MB)

 • Gräsgårds socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gräsgårds socken (1 MB)

 • Södra Möckleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Södra Möckleby socken (1 MB)

 • Vickleby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Vickleby socken (1 MB)

 • Gårdby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Gårdby socken (1 MB)

 • Hulterstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Kulturreservat

  Hulterstad socken (2 MB)

 • Ås socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Ås socken (2 MB)

 • Segerstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Segerstad socken (1 MB)

 • Sandby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Sandby socken (2 MB)

 • Resmo socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Resmo socken (1 MB)

 • Mörbylånga socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört två projekt.

  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Mörbylånga socken (2 MB)

 • Ladans lov

  I boxen till höger finns länk till sida med Broschyr och bilagor

  Nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader
  Det moderna lantbrukets ekonomibyggnader blir allt större. Dessa måste passa allt större maskiner och redskap eller uppfylla nya krav om djurskydd. Resultatet har blivit att allt fler äldre lantbruksbyggnader kommit att stå utan användning. Med ”LADANS LOV” vill länsstyrelse ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

 • Skogens kulturarv i Kalmar län

  Förhållandevis många inventeringar har gjorts i skogsmarken med syfte att få reda på vad den innehåller av värdefulla biotoper men ytterst få när det gäller forn- och kulturlämningar. Beträffande det sistnämnda är just nu bara runt en fjärdedel av Sveriges skogar inventerade på ett tillfredsställande sätt. Detta gör att chansen att hitta nya lämningar är mycket stor och därmed också risken att rå ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Skogenskulturarv_justeradforhemsida (1 MB)

 • Lantbrukets byggnader på Öland

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Beställ publikation

 • Lantbrukets byggnader i Östra Småland

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 1998

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Beställ publikation

 • Vårt gröna kulturarv. Parker, trädgårdar och kyrkogårdar i Kalmar län

  Vårt gröna kulturarv. Parker trädgårdar och kyrkogårdar i Kalmar län

  Idag kan man med fog påstå att det finns ett stort och utbrett trädgårdsintresse. Trädgårdsutställningar, trädgårdsaktiviteter och trädgårdsböcker lockar sedan länge många människor och alltfler intresserar sig nu också för trädgårdarnas och parkernas historia - vårt gröna kulturarv. Det här växande intresset har Länsstyrelse ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 1999

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

 • Vägar till kulturarvet

  ATT VÅRDA KULTURARVET och hålla det levande i människornas medvetande är en grund för livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet – nu och i förfluten tid – och den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap, föremål,
  traditioner och sitt sätt att leva.

  Många arbetar med detta. Det görs såväl ideellt inom exempelvis hembygdsrörelsen s ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Vägar till kulturarvet (837 kB)

 • Stenmurar på Öland

  Stenmurarna är kanske Ölands mest karaktäristiska agrara monument. Tillsammans binder de många milen stenmurar samman flera århundradens historia. I mer än 2000 år har ölänningarna byggt upp stenmurar till hägnader. Först efter
  mitten av 1900-talet har kunskapen om konsten att lägga murar börjat avta. Numera läggs nya stenmurar främst omkring bostadstomter och odlingslandskapets gamla stenmurar ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  stenmurar_pa_oland (1 MB)

 • Bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2004-2005

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2004-2005 (167 kB)

 • Kronans kanoner

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  kronans_kanoner (2 MB)