Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Om du beställer flera av våra gratisbroschyrer vid samma tillfälle kommer vi att fakturera dig en portokostnad om din beställning väger över 2 kilo.

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 19 träffar
 • Segerstads socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Segerstad socken (1 MB)

 • Sandby socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Sandby socken (2 MB)

 • Resmo socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Resmo socken (1 MB)

 • Mörbylånga socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Mörbylånga socken (2 MB)

 • Ås socken

  Södra Ölands odlingslandskap är ett kulturarv och ett levande kulturlandskap som i många generationer utgjort grunden i ölänningarnas livsföring. För att fördjupa kunskapen om det öländska odlingslandskapet har Länsstyrelsen i Kalmar genomfört en inventering.
  Murarna på Öland ser ungefär likadana ut men har olika ålder. De äldsta murarna är närmare 800 år gamla och går runt byarnas gamla åker- o ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ås socken (2 MB)

 • Ladans lov

  I boxen till höger finns länk till sida med Broschyr och bilagor

  Nya användningar av lantbrukets äldre ekonomibyggnader
  Det moderna lantbrukets ekonomibyggnader blir allt större. Dessa måste passa allt större maskiner och redskap eller uppfylla nya krav om djurskydd. Resultatet har blivit att allt fler äldre lantbruksbyggnader kommit att stå utan användning. Med ”LADANS LOV” vill länsstyrelse ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

 • Skogens kulturarv i Kalmar län

  Förhållandevis många inventeringar har gjorts i skogsmarken med syfte att få reda på vad den innehåller av värdefulla biotoper men ytterst få när det gäller forn- och kulturlämningar. Beträffande det sistnämnda är just nu bara runt en fjärdedel av Sveriges skogar inventerade på ett tillfredsställande sätt. Detta gör att chansen att hitta nya lämningar är mycket stor och därmed också risken att rå ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Skogenskulturarv_justeradforhemsida (1 MB)

 • Lantbrukets byggnader på Öland

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Beställ publikation

 • Lantbrukets byggnader i Östra Småland

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 1998

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Beställ publikation

 • Vårt gröna kulturarv. Parker, trädgårdar och kyrkogårdar i Kalmar län

  Vårt gröna kulturarv. Parker trädgårdar och kyrkogårdar i Kalmar län

  Idag kan man med fog påstå att det finns ett stort och utbrett trädgårdsintresse. Trädgårdsutställningar, trädgårdsaktiviteter och trädgårdsböcker lockar sedan länge många människor och alltfler intresserar sig nu också för trädgårdarnas och parkernas historia - vårt gröna kulturarv. Det här växande intresset har Länsstyrelse ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 1999

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

 • Stenmurar på Öland

  Stenmurarna är kanske Ölands mest karaktäristiska agrara monument. Tillsammans binder de många milen stenmurar samman flera århundradens historia. I mer än 2000 år har ölänningarna byggt upp stenmurar till hägnader. Först efter
  mitten av 1900-talet har kunskapen om konsten att lägga murar börjat avta. Numera läggs nya stenmurar främst omkring bostadstomter och odlingslandskapets gamla stenmurar ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2003

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  stenmurar_pa_oland (1 MB)

 • Vägar till kulturarvet

  ATT VÅRDA KULTURARVET och hålla det levande i människornas medvetande är en grund för livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet – nu och i förfluten tid – och den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av bebyggelse, landskap, föremål,
  traditioner och sitt sätt att leva.

  Många arbetar med detta. Det görs såväl ideellt inom exempelvis hembygdsrörelsen s ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Vägar till kulturarvet (837 kB)

 • Bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2004-2005

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2004-2005 (167 kB)

 • Tre vrak i Kalmarsund

  Kulturarvet under vatten är unikt. I motsats till miljöer på land, har de bevarats i ett svårtillgängligt landskap. Få personer har möjlighet att besöka vår sjunkna historia. Ofta krävs kunskaper i dykning för att komma dit. Därför är behovet stort av att göra platserna mer tillgängliga för en större allmänhet. I
  det digitala informationssystemet SjöMIS, en databas som är tillgänglig via Interne ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Tre vrak i kalmarsund (1 MB)

 • Kronans kanoner

  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  kronans_kanoner (2 MB)

 • Målerås en liten guide

  Den här skriften är tänkt att användas som en guide för dig som vill gå på upptäcktsfärd bland glasbruksmiljöerna. Varje avsnitt har en siffra som motsvarar en plats på kartan längst bak i häftet. Liknande info-guider hittar du på 11 olika glasbruksorter i det småländska glasriket. Mycket Nöje!

  Guideskrift om glasbruken i Glasriket.

  En förkortad version av glasbruksguideskrifterna finns på ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Målerås en liten guide (563 kB)

 • Nybro en liten guide

  Först följer en rundvandring genom Nybro, med en prickad slinga och texter att läsa om de olika platserna. Därefter följer en berättelse om Nybro Glasbruk. Rundvandringen genom Nybro ger många spännande smakprov ur Nybros historia med hjälp av denna guideskrift. Rundan tar mellan en och två timmar. Man kan också själv välja vissa delar av rundan. Slingan passerar vackra Qvarnasläts hembygdspark m ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Nybro en liten guide (2 MB)

 • Bergdala en liten guide

  Det här materialet är tänkt att användas som en guide för dig som vill gå på upptäcktsfärd bland glasbruksmiljöerna. Varje avsnitt har en siffra som motsvarar en plats på kartan längst bak i häftet. Liknande info-guider hittar du på 11 olika glasbruksorter i det småländska glasriket. Mycket Nöje!

  Guideskrift om glasbruken i Glasriket.

  En förkortad version av glasbruksguideskrifterna finns p ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2004

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Bergdala en liten guide (555 kB)

 • Sjöbodar och båthus längs smålandskusten

  Broschyren vänder sig till dig som äger en sjöbod längs smålandskusten eller till dig som vill lära dig mer om denna byggnadstyp som är en speciell del av det småländska kulturarvet. Skriften berättar om de sjöbodarnas historia och ger dig tips om hur du kan underhålla din sjöbod på ett varsamt sätt. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Sjöbodar och båthus längs smålandskusten (1 MB)

  Beställ publikation