Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.

Aktuella upphandlingar enligt LOU annonseras via Visma/OPIC (nytt fönster).

Du kan behöva göra en verifiering för att få se aktuella upphandlingar. Verifieringen finns för att systemet inte skall genomsökas av automatiserad programvara (så kallade "robotar"). Bilden tolkas enkelt av människor men inte av automatiserad programvara.

Aktuella upphandlingar enligt 2 kap. 10-13§§ lagen (1988:950) om kulturminnen med mera

Information om offentlig upphandling

Ytterligare information om offentlig upphandling, samt råd och tips inför anbudsarbetet.

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På deras hemsida finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.

 Mer information

Vill du veta mer om reglerna för upphandling?

Läs Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Du kan också få mer fakta från Upphandlingsmyndigheten.

Länsstyrelsen har också ett uppdrag om att informera om miljöledningssystemet EMAS.