Pressrum

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Nyheter och pressmeddelanden hittar du i Nyhetsarkivet. Bakom varje pressmeddelande finns minst en kontaktperson som kan ge ytterligare information.

I Kalendern listas olika aktiviteter som rör vår verksamhet.

I Diariet - registreras dagligen nya ärenden och handlingar i pågående ärenden liksom beslut.

Läs om våra Sociala medier - eller följ oss på Twitter (www.twitter.com/LstKalmar).

Prenumerera eller läs våra Nyhetsbrev.

Kungörelser och delgivningar annonseras i ortstidningarna.

Prenumerera på nyheter via RSS

Du kan hålla dig uppdaterad med de senaste nyhetsrubrikerna på vår webbplats genom att prenumerera via RSS.

Länk för att användas i RSS-läsare:
Länsstyrelsen Kalmar RSS-flöde 

Kontakta oss

tf Kommunikationschef (1 juli - 31 december 2016)
Nisse Nilsson
Telefon 010 223 82 47

Sonja Tyrebrant
Telefon 010 223 82 42

Carina Nanker, vattenförvaltning
Telefon 010 223 82 41

 

Fax 010 223 81 10

E-post till Kommunikationsenheten:
info.kalmar@lansstyrelsen.se