Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Vi försöker göra det så lätt som möjligt för medborgare och medier att få insyn bland våra ärenden. Här på webben gör vi det genom:

Prenumerera via RSS
Du kan hålla dig uppdaterad med de senaste nyhetsrubrikerna på vår webbplats genom att prenumerera via RSS.

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/rss/nyheter

Kontakta oss

Kommunikationschef
Annica Triberg
Telefon 010 223 82 46
0730 64 22 39

Sonja Tyrebrant
Telefon 010 223 82 42

Carina Nanker, vattenförvaltning
Telefon 010 223 82 41

Nisse Nilsson
Telefon 010 223 82 47

Fax 010 223 81 10

E-post till Kommunikationsenheten:
info.kalmar@lansstyrelsen.se