Nunnedalen

Smal lövskogsremsa längs Västra landborgen. Rik träd- och buskflora. Välbesökt utflyktsmål med iordningställda stigar.
Nunnedalen är ett mindre lövskogsområde längs Västra landborgens sluttning, beläget strax norr om Resmo kyrka. Området karaktäriseras av en tät och relativt ung lövskog med stor variation i träd- och buskskikt. Ädellövskogen domineras av ek, ask, skogs- och lundalm. Hasseln är vanlig överallt. Buskskiktet är ofta mycket välutbildat och består av arter som skogstry, berberis, benved, skogskornell och olvon.
Nunnedalen

Markflora

Lövskogsområdet har under våren en mycket rik markflora. Mattor av blå-, vit- och gulsippa är ett dominerande inslag från tidig vår fram till början av maj. Även hålnunneört och vårlök är vanliga arter. Vid sidan av hålnunneörten växer här även smånunneört och sloknunneört. Senare avlöses de av växter som skogsbingel, tandrot, hässleklocka, trolldruva, sårläka och ängsbräsma. Murgrönan är utbredd över så gott som hela området och slingrar sig uppför ek- och askstammarna. Ovanför själva landborgen återfinns en smal remsa av torra gräsmarker med en rik örtflora på de lite öppnare partierna. Här växer bland annat ullranunkeln i stora mängder. På ett ställe växer också den sällsynta gulkronillen, som omnämns härifrån redan på 1820-talet.

I Nunnedalen finns flera iordningställda stigar och leder.

Längs landborgens krön löper Landborgsleden. Utmed dess fot sträcker sig Paradisstigen med en total längd av fyra kilometer. Det är ursprungligen den gamla stigen mellan kyrkorna i Resmo och Vickleby, som troligen har använts under mycket lång tid. Längs stigar och leder finns informationstavlor som beskriver områdets natur. Området är flitigt besökt av en bred allmänhet, särskilt under våren.
Nunnedalen ingår i världsarvsområdet.

Karta (öppnas i nytt fönster)

Texten och bilderna är hämtade från boken Natur och kultur på Öland