Ottenby - Långe Jan

Fyrtornet Långe Jan är, med sin höjd på 42 meter, det högsta i landet och det näst högsta i Skandinavien efter Dueodde på Bornholm.
Långe Jan
Långe Jan.
Foto: Staffan Arvegård

En del av stenmaterialet togs från det medeltida kapellet i Kyrkhamn. S:t Johannes boning blev i och med detta inmurad i fyren, vilket kom ortsbefolkningen att döpa den till Långe Jan. Fyren är en av öns mest kända sevärdheter och besöks årligen av tusentals turister. Den uppfördes 1784-85 och är en av landets äldsta fyrar. Planer på att uppföra en fyr på Ölands södra udde fanns redan under slutet av 1600-talet. Farvattnen utanför södra udden är svårnavigerade och det finns ett stort antal skeppsvrak i vattnen utanför udden. Inne i fyren leder en spiraltrappa upp till själva fyrtornet. Från början bestod fyrljuset av en öppen eld med stenkol i en järngallergryta på takplattformen, från 1822 i en täckt lanternin. 1844-45 byggdes fyren om till linsfyr.

Intill fyren ligger den före detta fyrmästarebostaden, ytterligare några bostadshus och uthus. Flera av dessa uppfördes i början av 1870-talet och ritades av arkitekt A. T. Gellerstedt, även känd som skald och målare. Bebyggelsemiljön är speciellt intressant ur arkitekturhistorisk synpunkt och byggnadsminne sedan 1935.

Karta (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

Helena Lager
Telefon 010-223 8558
E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se

Värt att besöka

Spännande utflyktsmål på Öland.

Informationen är hämtad från boken - Natur och kultur på Öland.