Östra Ölands sjömarker 

Vidsträckta och öppna marker med mycket lång kontinuitet som betes- eller slåttermark. Tuviga och örtrika gräsmarker med artrik flora och många för landet sällsynta arter. Mycket rikt fågelliv med ett stort antal vadarfåglar. Rastlokal för stora mängder flyttfågel under vår och höst.
Sjömarker vid Högby hamn

Längs den östra sidan av Öland finner man ett mycket öppet kulturlandskap. Närmast kusten ligger en bred remsa av öppna betesmarker, så kallade sjömarker, som sätter sin prägel på denna del av Öland. Sjömarkerna sträcker sig från Böda i norr till Ottenby i söder. De har en mycket lång tradition som betes- och slåttermarker. Troligen har de hävdats kontinuerligt, efterhand som de stigit ur havet, i bortåt två tusen år.

Karta norra sjömarkerna

Karta mellersta sjömarkerna

Karta södra sjömarkerna

Text och bild är hämtade från boken Natur och kultur på Öland

Kontakta oss

Helena Lager
Telefon 010-223 8558
E-post till medarbetare:
fornamn.efternamn
@lansstyrelsen.se

Värt att besöka

Spännande utflyktsmål på Öland.

Informationen är hämtad från boken - Natur och kultur på Öland.

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, med utflyktsmål och sevärdheter.

Natur i Östra Småland

Natur och kultur på Öland 

Söktjänst för länstyrelsens publikationer