Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

   

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Här kan du läsa mer om tidigare landshövdingar i Kalmar län.

Malin Almqvist

Tf Landshövding och Länsråd i Kalmar län är Malin Almqvist.

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Kontakta länsledningen

Telefon 010 223 80 00 
Fax 010 223 81 10
E-post kalmar@lansstyrelsen.se  

Länsledningens sekreterare
Maria Tholén Barmark
Telefon 010 223 82 01
E-post
maria.tholen.barmark@lansstyrelsen.se 

tf Landshövding och Länsråd
Malin Almqvist
Telefon 010 223 82 09
E-post
malin.almqvist@lansstyrelsen.se

 Content Editor