Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

   

 

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

 

 Stefan Carlsson

 

Stefan Carlsson tillträdde som landshövding i Kalmar län den 20 februari 2012. I hans uppdrag ingår att samordna den statliga verksamheten i länet.

Landshövdingen ska också följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Samtidigt är landshövdingen högsta chef för myndighetens cirka 200 anställda och beslutande i de viktigaste ärendena i arbetsordningen. Landshövdingen är ordförande i Vattendelegationen och Viltförvaltningsdelegationen.

Landshövdingen är  bosatt i länsresidenset som ligger centralt i Kalmar. Residenset används ofta som mötesplats i viktiga länsfrågor.

Stefan Carlsson är ekonom och statsvetare och har en bred bakgrund inom statlig och offentlig verksamhet. Mellan åren 1999 och 2010 var han vd för Apoteket AB. Innan dess har han också varit regiondirektör i Region Skåne och landstingsdirektör i Jämtlands läns landsting. Sedan 2011 är han regeringens särskilda utredare med uppdrag att se över de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet. 2003 blev Stefan hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

Han är född 1954 i Vattholma, Uppsala kommun, Uppsala län.

Här kan du läsa mer om tidigare landshövdingar i Kalmar län.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd i Kalmar län är Malin Almqvist.

Kontakta länsledningen

Telefon 010 223 80 00 
Fax 010 223 81 10
E-post kalmar@lansstyrelsen.se  

Länsledningens sekreterare
Maria Tholén Barmark
Telefon 010 223 82 01
E-post
maria.tholen.barmark@lansstyrelsen.se 

Landshövding
Stefan Carlsson
Telefon 010 223 82 01
E-post
stefan.h.carlsson@lansstyrelsen.se

Länsråd
Malin Almqvist
Telefon 010 223 82 09
E-post
malin.almqvist@lansstyrelsen.se

 

landshövdingens kalender

 Landshövdingens nyhetsbrev

 Prenumerera på landshövdingens nyhetsbrev