Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Skanska Asfalt och Betong AB, ansökan om tillstånd till täktverksamhet på Ebbegärde 2:1, Kalmar kommun [yttrande senast 1 december 2014] 

Notarius publicus i Oskarshamns kommun, uppdraget ledigt från 1 januari 2015 [ansökan senast 24 november 2014]

Översyn av det utvidgade strandskyddet för sjöar i Vimmerby, Högsby, Emmaboda och Nybro kommuner [yttrande senast 12 december 2014]

Naturreservatet Emsfors-Karlshammar, beslut och fastställande av skötselplan [överklagas senast 29 november 2014]

Eolus Vind AB, avslag på ansökan om förlängd igångsättningstid gällande vindkraftverk på Tindered 3:1 och Ottinge 1:1, Västerviks kommun, [överklagas senast 2 december 2014]

Berg Grus Sand Småland AB, avslag på ansökan om utvidgad täktverksamhet på Alsta 3:3 och Uggletorp 1:6, Vimmerby kommun [överklagas senast 2 december 2014]

Combi Wear Parts, ansökan om tillstånd till utökad verksamhet på Muttern 1, Ljungby kommun [yttrande senast 24 november 2014]

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Torsås kommun [yttrande senast 5 december 2014]

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Kalmar kommun [yttrande senast 5 december 2014]

Översyn av utvidgat strandskydd, Mönsterås kommun [yttrande senast 21 november 2014]

Jakttider för älg med mera i Kalmar län 2014/2015

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018