Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

 


Test av varningssystemen runt Oskarshamns kärnkraftverk och SKB:s anläggning Clab AB

Green Extreme AB, tillstånd till gruppstation med 2 st. vindkraftverk på Mörtelek 9:1 m.fl. Uppvidinge kommun [överklagas senast 26 december 2017]

Beslut om skyddsjakt på vitkindad gås.

KumBro Vind AB, avslag på ansökan om uppförande av tre vindkraftverk på Gränö 1:12 och Lindås 1:11 i Nybro kommun [överklagas senast 28 december 2017)

Brenntag Nordic AB, ansökan om tillstånd till ändring av befintlig verksamhet på Klockbojen 6, Kalmar kommun [yttrande senast 18 december 2017]

Sundets avloppsreningsverk, beslut avseende utsläpp av metan till luft samt utsläpp av kväve till vatten på Bergkvara 6:24 i Växjö kommun [överklagas senast 21 december 2017]


VALDISTRIKT och VALKRETSAR
Länsstyrelsens beslut om ändringar av indelningen i valdistrikt för Oskarshamns och Kalmar kommuner och fastställt kommunfullmäktiges i Västerviks kommuns beslut att kommunen i fortsättningen vid val till kommunfullmäktige ska vara en valkrets [överklagas senast 11 december 2017]

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB), ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Vimmerby 3:254, Vimmerby kommun [yttrande senast 4 december 2017]

Billyvind AB, tillstånd till vindkraftverk på Karsahult 1:33, Kuppersmåla 1:23, Skåramåla 1:47, Torstensmåla 1:32 samt Torstensmåla 1:39, Tingsryds kommun [överklagande senast 7 december 2017]

Mönsterås Biogas AB, tillstånd till biogasanläggning på Nygård 1:1 Mönsterås kommun [överklagas senast 30 november 2017]

Thunbergs Entreprenad och Service AB, ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet på Rosenvik 1:1 Hultsfreds kommun [yttrande senast 24 november 2017]

Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening, ansökan om fortsatt verksamhet på Nedra Vannborga 1:1 och Övra Vannborga 13:1, Borgholms kommun [yttrande senast 20 november 2017]

Grönhögens Kalk AB, tillstånd till täkt med utbrytning av kalksten på Ventlinge 7:84, Mörbylånga kommun [överklagas senast 24 november 2017]

Tommy Petersson, tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på Knäppinge 10:1, Haglunda 1:5 och 12:1, Borgholms kommun [överklagas senast 24 november 2017]

LjungbyholmVind AB, förlängd tid för igångsättning av Ljungbyholms vindbrukspark [överklagas senast 24 november 2017] 

LjungbyholmVind AB, förlängd tid för igångsättning av Österhultsmåla vindbrukspark [överklagas senast 24 november]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2017/2018

 Mer information