Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

  

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016

Test av varningssystemen runt Oskarshamns kärnkraftverk och SKB:s anläggning CLAB 1 juni 2015

Anders Tankservice AB, tillstånd till anläggning för avvattning av avloppslam på Lastbilen 7, Vimmerby kommun [överklagas senast 9 juni 2015]

Billyvind AB, ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Mörtelek på Mörtelek 1:4, Uppvidinge kommun [yttrande senast 8 juni 2015]

Stena Renewable AB, tillstånd att anlägga och vindkraftverk på Göljhult 2:4 med flera, Uppvidinge kommun [överklagas senast 4 juni 2015]

Beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde [överklagas senast 1 juni 2015]