Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

  

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Jiffy Unitorv AB, avslag på ansökan om torvtäkt på Fagerhult 1:8 och Jättakistan 1:6 i Ljungby kommun [överklagas senast 21 april 2015]

RM Wind AB, tillstånd till vindkraftspark på Bottorp 3:1 med flera i Kalmar kommun [överklagas senast 20 april 2015]

Christiansborgs Lantbruk AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Trangärde 2:3 m.fl. i Kalmar kommun [yttrande senast 13 april 2015] 

Arla Foods AB, tillstånd till fortsatt och utökat mjölkproduktion på Mejeristen 1, Vimmerby kommun [överklagas senast 9 april 2015]

Gothia vind 15 AB, tillstånd till vindkraftsanläggning på Lervik 1:1 med flera, Västerviks kommun [överklagas senast 9 april 2015]

Mörbylånga kommun, tillstånd till kompostering av avloppsslam på Kastlösa 15:6 i Mörbylånga kommun [överklagas senast 13 april 2015]

Uppvidinge Energi AB, ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Herråkra på Vraneke 1:9 med flera, Uppvidinge kommun [yttrande senast 10 april 2015]

Vida Vislanda AB, ändringstillstånd för timmerlagring på utökad yta, Vislanda 21:26, Alvesta kommun [överklagas senast 2 april 2015]

Ny skötselplan fastställd för naturreservatet Bödakusten Borgholms kommun [överklagas senast 21 mars 2015]

Tekniska nämnden, Oskarshamns kommun, tillstånd till utökad drift av Figeholms avloppsreningsverk på Figeholm 3:41, Oskarhamns kommun [överklagas senast 27 mars 2015]

Anders Tankservice AB, ansökan om tillstånd till fortsatt verksamhet på Lastbilen 7, Vimmerby kommun [yttrande senast 20 mars 2015]