Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Lars och Mats Andersson, tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning på Alsta 6:3 m.fl. Vimmerby kommun [överklagas senast 2 januari 2017]

Test av varningssystemen runt Oskarshamns kärnkraftverk och SKB:s anläggning CLAB

Södra Skogsägarna ekonomisk förening,  tillstånd till fortsatt och utökad drift av sågverk m.m. på Tikaskruv 1:116, Nybro kommun [överklagas senast 2 januari 2017]

Natura 2000, förslag till uppdaterade bevarandeplaner [synpunkter senast 15 december 2016]

Markaryds kommun, ansökan tillstånd till fortsatt verksamhet på Kylhult 1:202, Markaryds kommun [yttrande senast 19 december 2016]

Brenntag Nordic AB, slutliga villkor gällande gasdetektion vid verksamheten på Tjärhovet i Kalmar [överklagas senast 13 december 2016]

Ny skötselplan för naturreservatet Björnö, Kalmar kommun [överklagas senast 5 december 2016]

Solid Vind AB, avslag på ansökan om uppförande av vindkraftverk på Rävemåla 1:16 och 1:18, Södra Bäckebo 1:4, 2:2, 2:3, 2:4, 4:6 och 5:1 samt Hullingsmåla 2:4 i Mönsterås kommun [överklagas senast 6 december 2016]

Mysinge Stenhuggeri AB, tillstånd till fortsatt täktverksamhet på Alböke 1:2 och 3:5, Borgholms kommun [överklagas senast 2 december 2016]

Föreskrifter beträffande jakt på sjöfågel.

Eolus Vind AB, ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på Simmarp 1:18 m.fl. Ljungby kommun [yttrande senast 25 november 2016] 

 

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

 

 

 

 Mer information