Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

 

Göran Andersson, Södra Gärdslösa 26, ansökan om tillstånd till djurhållning på Södra Gärdslösa 8:1, Borgholms kommun.

Lars Johansson, Lofta Stenhuggeri ansöker om tillstånd till fortsatt täktverksamhet med utökat täktområde på Lofta 3:2 och Lofta 3:3, Borgholms kommun [yttrande senast 13 mars 2017]

KumBro Vind AB, ansökan om tillstånd till verksamhet på Gränö 1:12 och Lindås 1:11, Nybro kommun [yttrande senast 6 mars 2017]

Almer Oil & Chemical Storage AB, slutliga villkor gällande depå i Oskarshamn och gasåtervinning vid lastning [överklagas senast 28 februari 2017]

UW-ELAST AB Traryd, tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Skafta 2:60 i Markaryds kommun [överklagas senast 23 februari 2017]

Beslut om utvidgat strandskydd i Västerviks kommun
[överklagas senast 6 mars 2017]

Marksanering Sydost AB, ansöker om tillstånd att deponera avfall på Linneberga 1:25, Uppvidinge kommun [yttrande senast 17 februari 2017]

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Västerviks kommun [yttrande senast 6 mars 2017]

 Mer information