Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Mönsterås LBC AB, beslut om tillstånd för täktverksamhet på Åserum 1:1 i Mönsterås kommun [överklagas senast 21 juli 2016]

AB Vassmolösa maskinaffär, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Vassmolösa 1:3 och Bottorp 1:1 i Kalmar kommun [yttrande senast 29 juli 2016]

Övraby Lantbruk AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Övraby 2:29 m fl. Torsås kommun [yttrande senast 8 augusti 2016]

Test av varningssystemen runt Oskarshamns kärnkraftverk och SKB:s anläggning CLAB [måndag 13 juni]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2016/2017

Beslut om ny skötselplan för naturreservat Storö [överklagas senast 27 juni]

Länsstyrelsen i Kalmar län utför naturvårdsbränning 2016.

Förslag till nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Råsbäck i Kalmar kommun [yttrande senast 24 juni 2016]

Lars o Mats Andersson, ansökan om tillstånd till fortsatt och/eller utökad verksamhet på Alsta 6:3 m.fl. i Vimmerby kommun [yttrande senast 15 juni 2016]

Jiffy Unitorv AB, ansökan om tillstånd till utökad verksamhet på Sånnaböke 1:47 samt Sånnaböke1:9, Älmhults kommun [yttrande senast 17 juni 2016]

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

 

 Mer information