Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

  

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Solid Vind AB, ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Skarvesjö på Rävemåla 1:16 med flera i Mönsterås kommun [yttrande senast 2 mars 2015]

Jiffy Unitorv AB, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på bland annat Fagerhult 1:8 i Ljungby kommun [yttrande senast 2 mars 2015]

Combi Wear Parts AB, fortsatt och utökat tillstånd till anläggning för gjutning på Muttern 1 [överklagas senast 4 mars 2015]

Beslut om utnämning av ledamöter till älgförvaltningsgrupper i Kalmar län 2015-2017.

Tillstånd till användning av elektronisk bildförstärkare och belysning för jakt/skyddsjakt efter vildsvin i Kalmar län till och med 31 dec 2017.

Jakttider för älg med mera i Kalmar län 2014/2015

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018