Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Torsås kommun [yttrande senast 5 december 2014]

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Kalmar kommun [yttrande senast 5 december 2014]

More Biogas Småland AB, ansökt och beviljats villkorsändring i gällande tillstånd för framställning av gasformigt bränsle på Stävlö 10:1 och 1:9, Kalmar kommun [överklagas senast 13 november 2014]

Överklagande av val till kommunfullmäktige [yttrande senast 20 oktober 2014]

Ändrat villkor i Kalmar Energi Värme AB:s tillstånd för Moskogens kraftvärmeverk [överklagas senast 7 november 2014]

Slutliga villkor för Moskogens kraftvärmeverk på fastigheten Moskogen 1:2 med flera, Kalmar kommun [överklagas senast 7 november 2014]

Ulvsborgs Gård AB, ansökan om tillstånd till täktverksamhet på Ulvsborg 1:1, Kalmar kommun [yttrande senast 27 oktober 2014]

Jiffy Unitorv AB:s ansökan om torvtäkt avslås. Fagerhult 1:8 och Jättakistan 1:6 i Ljungby kommun [överklagas senast 7 november 2014]

Tekniska nämnden, Oskarshamns kommun, ansöker om tillstånd till utökad verksamhet på Figeholm 3:41, Oskarshamns kommun [yttrande 27 oktober 2014]

Ändrat villkor i beslut gruppstation med vindkraftverk (Skäckarp vindpark) på Boda 1:26, med flera Ljungby kommun [överklagas senast 31 oktober 2014]

Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Bödakustens östra, Borgholm kommun [synpunkter senast 4 november 2014]

Uppvidinge Energi AB, ansökan om tillstånd till gruppstation för vindkraft på Bostorp 1:10, Uppvidinge kommun [yttrande senast 24 oktober 2014]

Översyn av utvidgat strandskydd, Mönsterås kommun [yttrande senast 21 november 2014]

Beslut om miniminivå för antal föryngringar av lodjur och varg i Kalmar län, samt beslut om förvaltningsnivå för lodjur

Jakttider för älg med mera i Kalmar län 2014/2015

Kungörelsedelgivning - Emilia Helena Elm

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018