Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

UW-ELAST AB, ansökan om tillstånd till fortsatt verksamhet på Skafta 2:60, Markaryds kommun [yttrande senast 7 november 2016]

Ljungby kommun, utökat tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Harven 3 [överklagas senast 3 november 2016]

Övraby Lantbruk AB, tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning på Övraby 2:29 i Torsås kommun [överklagas senast 1 november 2016]

Växjö kommun, har beviljats utökat tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Växjö 9:32 [överklagas senast 27 oktober 2016]

Mångkraft AB, tillstånd till gruppstation om 3 vindkraftverk på Målajord 6:1 i Växjö kommun [överklagas senast 11 oktober 2016]

Naturreservatet Humlenäs, beslut om utvidgande och fastställande av skötselplan, Malghult 1:12, 2:41, 2:349, 3:12, 4:42, s:1, Systertorp 1:15, 1:25, Oskarshamns kommun [överklagas senast 1 september 2016] 

AB Vassmolösa Maskinaffär, tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning på Vassmolösa 1:3 och Bottorp 1:1, Kalmar kommun [överklagas senast 4 oktober 2016]

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

 

 

 Mer information