Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

HS Kraft AB, ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Åshult, Växjö och Uppvidinge kommun [yttrande senast 5 maj 2014]

Gustav Wemmer, Ljungbyholm, tillstånd till vindkraftsanläggning på Österhultsmåla 2:2 m.fl. Kalmar kommun [överklagas senast 8 maj 2014]

Gothia Vind AB, tillstånd för vindkraftsanläggning på Bockekulla 1:1 m.fl. Kalmar kommun [överklagas senast 8 maj 2014]

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018

Länsstyrelsens förslag till beslut och skötselplan för planerade naturreservatet Åby i Mönsterås kommun [synpunkter senast 16 juni 2014]

Miljöprövningsdelegationen har beslutat om slutliga villkor för Gäddenäs avloppsreningsverik i Mönsterås kommun [överklagas senast 2 maj 2014]

Miljöprövningsdelegationen - ändrat villkor 9 i AB C A Cedergren:s tillståndsbeslut för verksamhet på Åby 12:3, Mönsterås kommun [överklagas senast 29 april 2014]

Scanergy South AB, ansökan om vindkraftprojekt Kånna på Kånna 8:2, 4:18 och 10:10 m.fl. Ljungby kommun [yttrande senast 21 april 2014]

Marcus Läggerberger, tillstånd till slaktkycklinguppfödning på Läggevi 8:52, Mönsterås kommun [överklagas senast 17 april 2014]

Berg Grus Sand Småland AB, ändrade villkor för täktverksamhet på Fågelhem 6:2 i Vimmerby kommun [överklagas senast 17 april 2014]

Jakttider för älg m.m. i Kalmar län 2013/2014.