Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Berg Grus Sand Småland AB, nytt tillstånd till täktverksamhet på Vrånganäs 1:5, Hultsfred kommun [överklagas senast 20 januari 2015]

Flattinge Smådjurskremering AB, tillstånd till förbränningsanläggning för djurkroppar på Flattinge 3:8, Ljungby kommun [överklagas senast 20 januari 2015]

Beslut om utnämning av ledamöter till älgförvaltningsgrupper i Kalmar län 2015-2017.

Tillstånd till användning av elektronisk bildförstärkare och belysning för jakt/skyddsjakt efter vildsvin i Kalmar län till och med 31 dec 2017.

Skanska Asfalt och Betong AB, tillstånd till täktverksamhet på Ebbegärde 2:1, Kalmar kommun [överklagas senast 16 januari 2015]

Combi Wear Parts, ansökan om tillstånd till utökad verksamhet på Muttern 1, Ljungby kommun [yttrande senast 19 december 2014]

OX2, tillstånd till vindkraftsanläggning i Uppvidinge kommun [överklagas senast 26 december 2014]

Statkraft Södra Vindkraft AB, tillstånd till vindkraftsanläggning i Uppvidinge kommun [överklagas senast 25 december 2014]

Naturreservatet Åby i Mönsterås kommun, beslut och fastställande av skötselplan [överklagas senast 20 december 2014]

Översyn av det utvidgade strandskyddet för sjöar i Vimmerby, Högsby, Emmaboda och Nybro kommuner [yttrande senast 12 december 2014]

Jakttider för älg med mera i Kalmar län 2014/2015

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018