Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Korrö Gård AB, Älmeboda ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Stenvärmsholm 1:8 i Tingsryds kommun [yttrande senast 29 augusti 2016]

Guldfågeln AB, ansökan om fortsatt och utökad verksamhet på Mörbylånga 10:20, 5:8 och 5:13, Mörbylånga kommun [yttrande senast 15 augusti 2016]

Ankarsrum Industries AB, ändringstillstånd för verksamhet på Ankarsrum 1:265 i Västerviks kommun [överklagas senast 4 augusti 2016]

Linda och Niklas Borglin, Linneryd ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Hulta 2:1 i Tingsryds kommun [yttrande senast 15 augusti 2016]

Bergs Timber Gransjö AB, ansökan om ändring av villkor i sitt tillstånd enligt miljöbalken på fastigheten Gransjö 1:24, Emmaboda kommun [yttrande senast 8 augusti, 2016]

Mönsterås LBC AB, beslut om tillstånd för täktverksamhet på Åserum 1:1 i Mönsterås kommun [överklagas senast 21 juli 2016]

AB Vassmolösa maskinaffär, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Vassmolösa 1:3 och Bottorp 1:1 i Kalmar kommun [yttrande senast 29 juli 2016]

Övraby Lantbruk AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Övraby 2:29 m fl. Torsås kommun [yttrande senast 8 augusti 2016]

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

 

 Mer information