Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.


Mats och Cecilia Olsson, Holmsbergs Gård, ansökan vid Länsstyrelsen i om tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på Ölvingstorp 13:2 och Kulltorp 6:1, Kalmar kommun [yttrande senast 21 maj 2018]

Länsstyrelsens beslut om fasta valkretsmandat inom Kalmar läns landsting, mandat val­kretsar i Kalmar kommun för valperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022 [överklagas senast 5 maj 2018]

Uppvidinge kommun, ansökan om ändring av villkor i tillstånd att lägga upp hushålls- och industriavfall samt avvattnat avloppsslam, Linneberga 1:23, Uppvidinge kommun [yttrande senast 21 maj 2018]


Tilläggsbeslut gällande befintligt naturreservatet Misterhults skärgård.[överklagas senast 5 maj 2018]

Rune Erikssons Åkeri AB har fått tillstånd till berg- och moräntäkt. Bockara 6:3 och Bockara 6:56, Oskarshamns kommun [överklagas senast 3 maj]

Alvlösa Gård AB, tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på Alvlösa 5:7 och Stora Vickleby 1:18 i Mörbylånga kommun [överklagas senast 30 april 2018]

Dansjö Gård AB, ansökan om tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på Dansjö 1:5, Berg 1:2 och Huseby 1:1 m fl i Alvesta kommun [yttrande senast 24 april 2018]

Flaka Mjölk AB, ansökan om tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på Flaka 16:3 m fl i Vimmerby kommun [yttrande senast 24 april 2018]

Beslut om skyddsjakt på storskarv Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter storskarv i Kalmar läns brackvattensområden. Beslutet gäller under del av 2018.

Brenntag Nordic AB, tillstånd för tillverkning av
kalium–2–etylhexanoat, på Klockbojen 6 i Kalmar kommun
[överklagas senast 25 april 2018]

Gunnebo Industrier AB, tillstånd till tillverkning av kätting på Gunnebo 15:1. Västerviks kommun [överklagas senast 25 april 2018]

Ändrade villkor i tillstånd till miljöfarlig verksamhet avseende utsläpp av rökgaskondensat till vatten från Stegeholmsverket i Västerviks kommun [överklagas senast 24 april 208]

 Mer information