Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

 

Grönhögen Kalk AB, avslag för täktverksamhet på Ventlinge 7:84 i Mörbylånga kommun [överklagas senast 24 maj 2016]

Ljungby kommun, ansökan om fortsatt verksamhet på Harven 3, Ljungby kommun [yttrande senast 20 maj 2016]

Stena Renewable AB, tillstånd till vindkraftsanläggning på Berg 1:9 m.fl. Uppvidinge kommun [överklagas senast 19 maj 2016] 

Metallfabriken Ljunghäll AB, tillstånd till fortsatt och utökad tillverkning av metallgjutgods på Vi 54:1 i Vimmerby kommun [överklagas senast 5 maj 2016]

Slåtterentreprenad

Förslag till nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Helgenäs, Västerviks kommun [yttrande senast 12 april 2016] 

Länsstyrelsen har upphävt strandskydd på del av Horn 1:18 m fl. Västerviks kommun [överklagas senast 4 april 2016]

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016