Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

 


Upphävt strandskydd, Västerviks kommun

NOTARIUS PUBLICUS [ansök senast 15 februari 2017]

Gunnebo Industrier AB, ansökan om tillstånd att tillverka kätting på Gunnebo 15:1, Västerviks kommun [yttrande senast 30 januari 2017]

Sune Carlssons Åkeri AB, tillstånd till utökad täktverksamhet och asfaltproduktion på Furuby 5:11 och 5:14, Växjö kommun [överklagas senast 25 januari 2017]

Korrö Gård AB, tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning på Stenvärmsholm 1:8, Tingsryds kommun [överklagas senast 25 januari 2017]

Länsstyrelsen har fastställt nya skötselplaner med bevarandeplaner för naturreservaten Stensryds domänreservat respektive Björnnäsets domänreservat i  Hultsfreds kommun [överklagas senast 14 januari 2017]

Hemvind AB, ansökan om tillstånd till 6 vindkraftverk på Strömby 3:9 m.fl., Torsås kommun [yttrande senast 16 januari 2017]

Lyngsåsa Kraft AB, tillstånd att anlägga och driva vindkraftsanläggning på Lyngsåsa 1:2, Sållareboda 1:2 samt Sållareboda 1:3, Alvesta kommun [överklagas senast 23 januari 2017]

Kurt Lagergrens Trävaru AB, utökat tillstånd på Stora
Sinnerstad 20:2, Hultsfreds kommun
[överklagas senast 20 januari 2017]

Skanska Betong och Asfalt AB, ändringstillstånd för täktverksamhet på Smöramåla 2:5 och Trehörna 2:4 m.fl, Tingsryds kommun [överklagas senast 17 januari 2017]

 

 

 

 Mer information