Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Bo Lantbruks AB, ansökan om tillstånd till befintlig och utökad uppfödning av slaktkycklingar på Bo 1:7 i Kalmar kommun [yttrande senast 7 november 2017]

Lofta Stenhuggeri, tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på Lofta 3:2 och 3:3 i Borgholms kommun [överklagas senast 10 november 2017]

Stena Aluminium AB, slutliga villkor för utsläpp till luft vid anläggning i Älmhult [överklagas senast 3 november 2017]

Stena Renewable Energy AB, ändrade villkor gällande Tvinnesheda-Badeboda vindbrukspark på Badeboda 1:31 m.fl. Uppvidinge kommun [överklagas senast 2 november 2017]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2017/2018

 Mer information