Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

 
Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

 

Länsstyrelsen i Kalmar län utför naturvårdsbränning 2016.

Förslag till nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Råsbäck i Kalmar kommun [yttrande senast 24 juni 2016]

Sune Carlssons Åkeri AB, ansökan om tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet samt utökad asfaltproduktion på Furuby 5:11 och 5:14 Växjö kommun [yttrande senast 3 juni 2016]

Lars o Mats Andersson, ansökan om tillstånd till fortsatt och/eller utökad verksamhet på Alsta 6:3 m.fl. i Vimmerby kommun [yttrande senast 15 juni 2016]

Jiffy Unitorv AB, ansökan om tillstånd till utökad verksamhet på Sånnaböke 1:47 samt Sånnaböke1:9, Älmhults kommun [yttrande senast 17 juni 2016]

Ankarsrum Die Casting AB, ansökan om ändring av miljötillstånd för verksamheten på Ankarsrum 1:265 i Västerviks kommun [yttrande senast 3 juni 2016]

Nybrogrus AB, ansökan om tillstånd till täktverksamhet på Österhultsmåla 2:5, Kalmar kommun [yttrande senast 7 juni 2016]

Naturstenskompaniet Sverige AB, täkttillstånd på Horn 1:163, Borgholms kommun [överklagas senast 2 juni 2016]

Grönhögen Kalk AB, avslag för täktverksamhet på Ventlinge 7:84 i Mörbylånga kommun [överklagas senast 24 maj 2016]   

Ljungby kommun, ansökan om fortsatt verksamhet på Harven 3, Ljungby kommun [yttrande senast 20 maj 2016] 

Stena Renewable AB, tillstånd till vindkraftsanläggning på Berg 1:9 m.fl. Uppvidinge kommun [överklagas senast 19 maj 2016]   

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016

 Mer information