Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Förslag till ny skötselplan för naturreservatet Bödakustens östra, Borgholm kommun [synpunkter senast 4 november 2014]

Uppvidinge Energi AB, ansökan om tillstånd till gruppstation för vindkraft på Bostorp 1:10, Uppvidinge kommun [yttrande senast 24 oktober 2014]

Beslut om utvidgat strandskydd i Västerviks kommun [överklagas senast 13 oktober 2014]

Vida Vislanda AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och/eller utökad verksamhet på Vislanda 21:26, Alvesta kommun [yttrande senast 6 oktober 2014]

Ändrat villkor, Hörninge Gård AB:s tillstånd till djurhållning på Hörninge 4:13 m.fl. Borgholms kommun [överklagas senast 14 oktober 2014]

Upphävande av vattenskyddsområde, Storebro grundvattentäkt, Vimmerby kommun [yttrande senast 6 oktober 2014]

Berg Grus Sand Småland AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på Alsta 3:3, Vimmerby kommun [yttrande senast 1 oktober 2014]

Översyn av utvidgat strandskydd, Mönsterås kommun [yttrande senast 21 november 2014]

Översyn av det utvidgade strandskyddet i Oskarshamns kommun [yttrande senast 30 september 2014]

Beslut om miniminivå för antal föryngringar av lodjur och varg i Kalmar län, samt beslut om förvaltningsnivå för lodjur

Jakttider för älg m.m. i Kalmar län 2014/2015

Kungörelsedelgivning - Emilia Helena Elm

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018