Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Tekniska förvaltningen i Växjö kommun, slutliga villkor för utsläpp till vatten vid Häringetorps avfallsanläggning [överklagas senast 18 juli 2017]

Billyvind AB, avslag om uppförande och drift av tre vindkraftverk på Blötskog 1:7, Uppvidinge kommun [överklagas senast 18 juli 2017]

Applerums Livsmedelsproducenter AB, ansökan om tillstånd till befintlig och utökad uppfödning av slaktkycklingar på Applerum 2:1 i Kalmar kommun [yttrande senast 17 juli 2017]

Övraby Lantbruk AB, prövotidsutredning på Övraby 2:29 m fl i Torsås kommun [yttrande senast 17 juli 2017]

SweHatch AB, tillstånd till befintlig och utökad uppfödning av unghöns på Hagby 6:11 i Kalmar kommun [överklagas senast 13 juli 2017]

Beslut om utvidgat strandskydd i Västerviks kommun [överklagas senast 17 juli 2017]

Göran Andersson, ansökan om tillstånd till djurhållning på Södra Gärdslösa 8:1 m.fl. Borgholms kommun [yttrande senast 1 juli 2017]

Jiffy Unitorv AB, tillstånd till täkt av torv på Sånnaböke 1:47 och Sånnaböke 1:9 Älmhults kommun [överklagas senast 28 juni 2017]

Södra skogsägarna ek. för. tillstånd till sågverk m.m. på Nygård 1:2 i Mönsterås kommun [överklagas senast 26 juni 2017] 


Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2017/2018

Borgholm Energi AB, slutliga villkor för bevattningsdamm vid Böda avloppsreningsverk på Mellböda 6:2 Borgholms kommun [överklagas senast 21 juni 2017]

Västervik Miljö & Energi AB, slutliga villkor för utsläpp av ammoniak och dikväveoxid (lustgas) till luft från Panna 5 vid förbränningsanläggning Stegeholmsverket, Sågen 6 i Västerviks kommun [överklagas senast 19 juni 2017]

Billyvind AB, avslag på ansökan om uppförande och drift av vindkraftverk på Mortorp 6:1, Kalmar kommun [överklagas senast 20 juni 2017]

Tommy Petersson, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Knäppinge 10:1, Haglunda 1:5 och 12:1 i Borgholms kommun [yttrande senast 12 juni 2017]

Marianne och Karl-Gustaf Nilsson, tillstånd till slaktkycklingproduktion på Skårebo 1:23 i Nybro kommun [överklagas senast 14 juni 2017]

 Mer information