Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

  

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Beslut om upphävande av förordnande enligt 113 § byggnadslagen inom detaljplan för Björnhovda 7:9 m.fl, Joels udde, inom detaljplan för Björnhovda 2:135, Snäckstrand södra, Mörbylånga kommun [överklagas senast 14 september 2015]

Lennart Östersten, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Värnanäs 2:1 och Värnaby 3:8, Kalmar kommun [yttrande senast 13 september 2015]

Solid Vind AB, ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Skarvesjö på Hullingsmåla 2:4 m.fl. Mönsterås kommun [yttrande senast 7 september 2015]

Beslut om upphävande av förordnande enligt 113 § byggnadslagen inom detaljplan, Ödängla 4:23 m.fl. Mönsterås kommun [överklagas senast 10 augusti 2015]

HS Kraft AB, ansökan om tillstånd till uppförande och drift av vindbruksanläggning på Målajord 6:1, Växjö kommun [yttrande senast 28 augusti 2015]

Jakttider och fällavgift för älg i Kalmar län jaktåret 2015/2016