Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Billyvind AB, ansökan om tillstånd till gruppstation för vindkraft på Mortorp 6:1, Kalmar kommun [yttrande senast 21 april 2017]

Emmaboda kommun, tillstånd till täktverksamhet på Skutaryd 2:8 i Emmaboda kommun [överklagas senast 24 april 2017]

Beslut om ny skötselplan och bevarandeplan för naturreservatet och Natura 2000-området Horsö-Värsnäs, Kalmar kommun [överklagas senast 8 april 2017]

Uppvidinge Energi AB, avslag på ansökan om uppförande av 20 vindkraftverk på Uppvidinge Bostorp 1:10, Uppvidinge kommun [överklagande senast 18 april 2017]

Uppvidinge Energi AB, avslag på ansökan om uppförande av 8 vindkraftverk på Uppvidinge Vraneke 1:9 m.fl. Uppvidinge kommun [överklagande senast 18 april 2017]

Solkulla Mjölk AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Stenkulla 1:56 och 1:66, Hultsfreds kommun [yttrande senast 10 april 2017]

Södra Skogsägarna ek. för. ansökan om tillstånd till ansökan om fortsatt och utökad drift av sågverk på Nygård 1:2, Mönsterås kommun [yttrande senast 10 april 2017]

Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR), ansökan om drift av återvinningscentral på Smedby 1:3 i Kalmar kommun [yttrande senast 3 april 2017]  

SweHatch AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Hagby 6:11, Kalmar kommun [yttrande senast 3 april 2017]

Jiffy Unitorv AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Sånnaböke 1:47 samt Sånnaböke1:9, Älmhults kommun [yttrande senast 3 april 2017]

Marianne och Karl-Gustaf Nilsson, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Skårebo 1:23, Nybro kommun [yttrande senast 3 april]

Beslut om skyddsjakt på storskarv.

Markaryds kommun, tillstånd till fortsatt drift av Kvarnaholms avloppsverk på Kylhult 1:202 Markaryds kommun [överklagas senast 31 mars 2017]

Stena Renewable Energy AB, ansökan om ändring av villkor för vindbrukspark på Åseda-Fröseke 2:2 m.fl. Uppvidinge kommun [yttrande senast 24 mars 2017]

Laduryd Lantbruk AB, ansökan om tillstånd till nyetablering av verksamhet på Laduryd 1:5 och 2:1, Torsås kommun [yttrande 27 mars 2017]

Sundfågel AB, ansökan om tillstånd till ny anläggning för produktion av slaktkyckling på Vassmolösa 6:3 i Kalmar kommun [yttrande senast 27 mars 2017]

Göran Andersson, Södra Gärdslösa 26, ansökan om tillstånd till djurhållning på Södra Gärdslösa 8:1, Borgholms kommun.

 Mer information