Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Mångkraft AB, tillstånd till gruppstation om 3 vindkraftverk på Målajord 6:1 i Växjö kommun [överklagas senast 11 oktober 2016]

Naturreservatet Humlenäs, beslut om utvidgande och fastställande av skötselplan, Malghult 1:12, 2:41, 2:349, 3:12, 4:42, s:1, Systertorp 1:15, 1:25, Oskarshamns kommun [överklagas senast 1 september 2016] 

AB Vassmolösa Maskinaffär, tillstånd till befintlig och utökad anläggning för djurhållning på Vassmolösa 1:3 och Bottorp 1:1, Kalmar kommun [överklagas senast 4 oktober 2016]

Test av varningssystemen runt Oskarshamns kärnkraftverk och SKB:s anläggning CLAB, 5 september

Utvidgat naturreservat, Vackerslät, Nybro kommun [överklagas senast 17 september 2016]

Mysinge Stenhuggeri AB, ansökan om tillstånd till fortsatt täkttillstånd och utökat täktområde på Alböke 1:2 och 3:5, Borgholms kommun [yttrande senast 19 september 2016]

Södra Skogsägarna ek.för. ansökan om utökat tillstånd till sågverk på Tikaskruv 1:116 i Nybro kommun [yttrande senast 12 september 2016]

Skanska Asfalt och Betong AB, ansökan om fortsatt och utökad verksamhet på Trehörna 2:4, 2:16, 4:7 och Smöramåla 2:5, Tingsryd kommun [yttrande senast 23 september 2016]

Beslut om skyddsjakt på storskarv 

 

 

 Mer information