Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

  

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Stena Renewable AB, ansökan om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation av vindkraftverk, i Berg, Uppvidinge kommun, Kronobergs län [25 maj 2015]

Xylem Water Solutions Manufacturing AB, utökat tillstånd till gjutning och maskinell bearbetning på Emmabo Vråken 1 m.fl. i Emmaboda kommun [överklagas senast 6 maj 2015]

Schakt & Transport AB, ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet på Oby1:6 och 1:9, Alvesta kommun [yttrande senast 24 april 2015]

Jiffy Unitorv AB, avslag på ansökan om torvtäkt på Fagerhult 1:8 och Jättakistan 1:6 i Ljungby kommun [överklagas senast 21 april 2015]

RM Wind AB, tillstånd till vindkraftspark på Bottorp 3:1 med flera i Kalmar kommun [överklagas senast 20 april 2015]

Christiansborgs Lantbruk AB, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Trangärde 2:3 m.fl. i Kalmar kommun [yttrande senast 13 april 2015] 

Mörbylånga kommun, tillstånd till kompostering av avloppsslam på Kastlösa 15:6 i Mörbylånga kommun [överklagas senast 13 april 2015]