Kungörelser och delgivningar 

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

  

Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Information inför extra RDS-test den 2 februari 2015, kl 19.00.

Swerock AB, ansökan om ändrat villkor för efterbehandlingen av täktverksamhet på Hammarsbo 1:1 och Möckhult 1:1, Oskarshamns kommun [yttrande senast 5 februari 2015]

Mörbylånga kommun, ansökan om tillstånd till verksamhet på Kastlösa 15:6 i Mörbylånga kommun [yttrande senast 9 februari 2015]

Xylem Water Solutions Manufacturing AB, ansökan om fortsatt och utökat tillstånd på Emmabo Vråken 1, Emmaboda kommun [yttrande senast 9 februari 2015]

Beslut om utvidgat strandskydd [överklagas senast 26 januari 2015]

Beslut om utnämning av ledamöter till älgförvaltningsgrupper i Kalmar län 2015-2017.

Tillstånd till användning av elektronisk bildförstärkare och belysning för jakt/skyddsjakt efter vildsvin i Kalmar län till och med 31 dec 2017.

Skanska Asfalt och Betong AB, tillstånd till täktverksamhet på Ebbegärde 2:1, Kalmar kommun [överklagas senast 16 januari 2015]

Jakttider för älg med mera i Kalmar län 2014/2015

Beslutade valkretsar för valperioden 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018