Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen i Kalmar län annonserar sina kungörelser i ortstidningarna i regel på lördagar, och merparten av kungörelserna publiceras också här på vår webbplats.

Västervik Miljö & Energi AB, slutliga villkor för utsläpp av ammoniak och dikväveoxid (lustgas) till luft från Panna 5 vid förbränningsanläggning Stegeholmsverket, Sågen 6 i Västerviks kommun [överklagas senast 19 juni 2017]

Billyvind AB, avslag på ansökan om uppförande och drift av vindkraftverk på Mortorp 6:1, Kalmar kommun [överklagas senast 20 juni 2017]

Tommy Petersson, ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Knäppinge 10:1, Haglunda 1:5 och 12:1 i Borgholms kommun [yttrande senast 12 juni 2017]

Marianne och Karl-Gustaf Nilsson, tillstånd till slaktkycklingproduktion på Skårebo 1:23 i Nybro kommun [överklagas senast 14 juni 2017]

Sundfågel AB, tillstånd till ny anläggning för produktion av slaktkyckling på Vassmolösa 6:3 i Kalmar kommun [överklagas senast 2 juni 2017]

Kommunförbundet Kalmarsundsregionens renhållare, tillstånd till uppförande och drift av återvinningscentral på Smedby 1:3 i Kalmar [överklagas senast 1 juni 2017]

Stena Aluminium AB, prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor avseende utsläpp till luft från bolagets verksamhet på Gotthard 7, Älmhults kommun [yttrande senast 26 maj 2017]

Tekniska förvaltningen, Växjö kommun, prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor för utsläpp till vatten från Häringetorps avfallsanläggning på Häringetorp 1:2 [yttrande senast 26 maj 2017]

Näshults Schaktmaskiner AB, ansökan om tillstånd till täktverksamhet på Slagdala 2:20, Hultsfreds kommun [yttrande senast 19 maj 2017]

Laduryd Lantbruk AB, tillstånd till uppfödning av unghöns på Laduryd 1:5 och Laduryd 2:1, Torsås kommun [överklagas senast 31 maj 2017]

Västervik Miljö och Energi AB, slutliga villkor i tillstånd till avloppsreningsverk [överklagas senast 23 maj 2017]

Billyvind AB, ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
[yttrande senast 15 maj 2017]

Beslut om skyddsjakt på storskarv.

 Mer information