Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Enhetschef Naturenheten 2016-05-23 Som enhetschef för Naturenheten har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhetsområden vilka sträcker sig från förvaltning av skyddad natur och åtgärder för att gynna hotade arter till att upprätta nya skyddade områden och hantera tillståndsansökningar för ingrepp i naturen samt övervaka vår miljö. Du arbetsleder och har ansvar för budget, verksamhet och arbetsmiljö. På enheten finns 30 engagerade medarbetare. I arbetet ligger mycket fokus på att knyta ihop naturenhetens olika verksamhetsområden för att skapa en helhetssyn tillsammans med länsstyrelsens övriga ansvarsområden. Du har en aktiv roll i både den interna och externa dialogen om hållbar utveckling i Kalmar län. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp.
  • HR-chef/Personalchef 2016-05-17 Personalenheten är en del i länsledningens stab där även enheter för ekonomi, kommunikation, krisberedskap, rätts, intern service och länsresidenset ingår. Du är en av sju chefer i länsrådets ledningsgrupp. Som HR-chef ska du driva, strukturera och utveckla myndighetens arbete med frågor som berör kompetensutveckling, olika HR-processer, det systematiska arbetsmiljöarbetet, stöd till enhetschefer, samverkan med fackliga företrädare, utveckling av den friska arbetsplatsen med mera. Tjänsten är både strategisk och operativ. Enheten består av Dig som chef och en medarbetare.