Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Samordnare regional skogsstrategi och trästrategi Småland 2018-03-15 Tjänsten är en ny samordningsfunktion för de båda strategierna. Som samordnare har du ett övergripande ansvar för genomförandet av strategierna och tillhörande handlingsprogram. Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen att: - utveckla, samordna och administrera genomförande av de båda strategierna - synliggöra de båda strategierna och tillhörande branscher samt kommunicera om arbetet inom samordningen - vid behov fungera som projektledare för några av de aktiviteter eller projekt som föreslås i strategierna - planera och administrera projekt, inklusive rapporter och rekvisitioner - planera och genomföra möten, inklusive styrgruppernas möten - samverka med relevanta aktörer och företag inom den trärelaterade industrin och aktörer relevanta för den småländska skogen på lokal, regional och nationell samt internationell nivå Samordnaren är en central funktion för arbetet och därför är det viktigt att du värnar om goda relationer med samverkansparter och projektdeltagare genom att...
  • Reservatförvaltare 2018-03-08 Vi söker nu en medarbetare för att planera, administrera och leda olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder i länets naturreservat. Du kommer i första hand att arbeta med områden med ekmiljöer, grova träd och gräsmarker, men även andra områden kan bli aktuella. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt. I arbetsuppgifterna ingår att beställa uppdrag, instruera entreprenörer samt att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare och allmänhet.
  • Reservatförvaltare- våtmarker 2018-03-08 Länsstyrelsen har fått ökade medel för förvaltning av skyddad natur och från och med 2017 görs en särskild satsning på våtmarker. Vi söker nu en medarbetare som ansvarar för restaurering av våtmarker och hydrologisk återställning i länets naturreservat. I arbetet ingår att planera och ansvara för olika hydrologiska restaureringsåtgärder men också att sammanställs underlag och beställa utredningar inför åtgärd. I arbetsuppgifterna ingår att beställa uppdrag, instruera entreprenörer samt att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare och allmänhet. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt.
  • Handläggare bostadsstöd, energi och klimat 2018-03-08 Vi behöver förstärka samhällsbyggnadsenheten med en handläggare, främst för arbete med statligt stöd till solceller och lagring av egenproducerad el. Som vår nya kollega kommer du att arbeta med handläggning av ansökningar som innebär bland annat att du granskar ansökningar, fakturor och genomför egna beräkningar, ofta i samråd med dina kollegor samt förbereder beslut. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden för att ge vägledning, goda råd och på andra sätt sprida information om aktuella stödformer till företag och invånare i länet. Då vi sitter i öppet kontorslandskap kommer du att ha ett nära samarbete och främst samarbeta med dina kollegor inom arbetsgruppen för bostadsstöd och energi- och klimat. Arbetstempot kan variera beroende på stödens olika utlysningsperioder och kan stundtals vara högt. En viktig del av arbetet är ärendehanteringen som sker i olika digitala system vid till exempel diarieföring och handläggning.
  • Handläggare bostadsstöd, energi och klimat 2018-03-08 Vi behöver förstärka samhällsbyggnadsenheten med en handläggare, främst för arbete med statligt stöd till solceller och lagring av egenproducerad el. Som vår nya kollega kommer du att arbeta med handläggning av ansökningar som innebär bland annat att du granskar ansökningar, fakturor och genomför egna beräkningar, ofta i samråd med dina kollegor samt förbereder beslut. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden för att ge vägledning, goda råd och på andra sätt sprida information om aktuella stödformer till företag och invånare i länet. Då vi sitter i öppet kontorslandskap kommer du att ha ett nära samarbete och främst samarbeta med dina kollegor inom arbetsgruppen för bostadsstöd och energi- och klimat. Arbetstempot kan variera beroende på stödens olika utlysningsperioder och kan stundtals vara högt. En viktig del av arbetet är ärendehanteringen som sker i olika digitala system vid till exempel diarieföring och handläggning.
  • Jurist (112-1910-2018) 2018-03-06 Tjänsten innebär i huvudsak - men inte uteslutande - att handlägga överklaganden av kommunala beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar och överklagande av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen. Handläggningen innebär att hantera ärenden från dess uppkomst och genom hela förvaltningsprocessen till föredragande av ett beslutsförslag för den som är beslutande.