Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.


Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

Lediga jobb just nu

  • Lantbrukskonsulent inom Greppa Näringen 2014-11-20 Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare att använda kunskap så att gårdens miljöpåverkan minskar och lönsamheten förbättras. Med arbetet i Greppa Näringen ska lantbruket bidra till att miljökvalitetsmålen "Ingen övergödning", "Giftfri miljö" och "Begränsad klimatpåverkan" nås. Länsstyrelsen administrerar och verkställer aktiviteter inom Greppa Näringen på länsnivå. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra rådgivning och andra informationsaktiviteter. Länsstyrelsen genomför grund- och vidareutbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel. I Kalmar län kommer ca 10 kurser att hållas under vårvintern 2014. I arbetet ingår att i samarbete genomföra dessa utbildningar. Ovanstående arbetsuppgifter kommer att kombineras med handläggning och kontroll av jordbrukarstöd. Du kommer att arbeta med rådgivning inom Greppa Näringen under vintersäsongen kombinerat med kontroll/handläggning under sommarhalvåret.

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230