Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

 

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.  

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

 


 

Lediga jobb just nu

  • Miljöskyddshandläggare 2016-02-02 Vi behöver förstärka miljöenheten med en miljöskyddshandläggare. På miljöenheten kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Vi söker en person som tycker om att ha en bredd i sina arbetsuppgifter. Möjligheten att lära nytt och utvecklas är stor då arbetsinsatsen inom olika områden kan behöva variera över tid. Arbetet består övergripande av tillsyn och/eller prövning av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, men även tillsyn enligt Sevesolagstiftningen kan komma att bli aktuellt. Som miljöskyddshandläggare kommer du att ha många interna och inte minst externa kontakter såsom företag, kommuner, konsulter, Naturvårdsverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten. En viktig del av arbetet är att hantera uppgifter i olika digitala system vid t.ex. diarieföring och registerhållning.

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230