Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.


Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

Lediga jobb just nu

  • Jurist 2014-04-11 Rättsenheten svarar för juridisk rådgivning till länsledningen och länsstyrelsens alla verksamheter. Det innebär ett stort arbetsområde och många kontakter såväl inom myndigheten som med andra intressenter. En betydande del av arbetsuppgiften för våra jurister är att arbeta med överklaganden av kommunala nämnders beslut, främst enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Vidare handläggs vissa tillstånds- och tillsynsärenden. Arbetet ställer ofta krav på avvägningar där många olika samhällsintressen inbegrips.
  • Handläggare räddningstjänst/krisberedskap 2014-03-20 Tillsyn och tillsynsvägledning inom Lagen om skydd mot olyckor (räddningstjänst). Stöd till kommunerna inom operativa frågor med koppling till räddningstjänst. Handläggning och övriga ärenden inom Lagen om skydd mot olyckor, exempelvis beslut farlig verksamhet. Bevakning av risker inom samhällsplanering. Utveckling av länets kärnenergiberedskap. Delta i enhetens arbete med generella krisberedskapsarbete, exempelvis risk- och sårbarhetsanalyser, uppföljning av kommunerna arbete inom Lagen om extraordinära händelser. Delta i och driva projekt i samverkan med nationella och regionala myndigheter. Delta i hantering av skarpa händelser inom Länsstyrelsens krisorganisation.

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230