Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.


Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, socionomer, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

Lediga jobb just nu

  • Energi- och klimathandläggare 2014-07-15 Du ska stödja och utveckla Länsstyrelsens arbete internt och externt med att identifiera och genomföra åtgärder och processer för att utvinna mer förnybar energi, minska utsläppen av klimatgaser och förbättra energihushållningen. Som samordnare och handläggare ansvarar du för länsstyrelsens energisystemanalyser och kunskapsunderlag inom klimat- och energiområdet. Du ska planera, delta i och genomföra möten, seminarier och workshops samt ansvara för utvecklingsprojekt och förekommande regeringsuppdrag inom ämnesområdet. Arbetet bygger på omfattande externa och interna kontakter samt resor i tjänsten.
  • Kommunikationschef 2014-06-13 Som kommunikationschef ska du driva, strukturera och utveckla myndighetens interna och externa kommunikationsarbete. Du kommer ansvara för de övergripande strategierna inom kommunikationsområdet såsom exempelvis vårt pågående visions-och varumärkesarbete. En annan viktig uppgift är att bistå länsledningen och övriga verksamheter i det kommunikativta arbetet. Du säkerställer ett aktivt mediearbete som bygger på initiativ och dialog. I ditt uppdrag ingår också att skapa goda förutsättningar för ett gemensamt synsätt och agerande i kommunikationsfrågor på myndigheten. Tjänsten innebär att du rör dig både inom och utanför organisationen för att ständigt identifiera behov och utvecklingsmöjligheter. Du leder enheten med personalansvar för fem medarbetare, tre kommunikatörer och två medarbetare som arbetar med GIS. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Strategi och Stöd.

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230