Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Bebyggelse-/byggnadsantikvarie 2017-03-16 Vi erbjuder ett brett arbete med bebyggelseantikvariska frågor, där parker, trädgårdar och kyrkogårdar kan bli en del av tjänsten. I arbetet ingår t. ex. att granska kommunala planer, pröva tillstånds- och bidragsansökningar, bistå med kunskap till pastorat, kommuner och byggnadsminnesägare, svara på remisser, vara sakkunnig till andra i arbetsgruppen eller på myndigheten, vara aktiv i vårt strategiska kulturmiljöarbete.