Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Handläggare av stöd inom landsbygdsprogrammet 2017-02-15 Du kommer att arbeta med handläggning av ansökan om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom Sveriges Landsbygdsprogram för 2014-2020. I handläggningsprocessen ingår både utredning av ansökan och granskning av utbetalningsansökningar. Målsättningen är att landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. Stöden inom landsbygdsprogrammet riktar sig till företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet på landsbygden. Du kommer självständigt att utreda ansökan om utbetalning och ingå i en grupp som hanterar liknande ärenden. Det finns detaljerade regler och rutiner till din hjälp. Inget ärende är det andra likt vilket gör arbetet varierande och utvecklande. Arbetet innebär att granska utfall och värdera genomförd investering i ett företag eller i ett projekt. I arbetet ingår kontakter med de som söker stöd, berörda myndigheter samt att informera om landsbygdsprogr...
  • Ekonomichef 2017-02-13 Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för att driva, samordna och utveckla ekonomifrågorna inom myndigheten. Du rapporterar till länsrådet och ingår i stabens ledningsgrupp där du förväntas bidra med ett synsätt som gagnar myndigheten som helhet. Du ansvarar för att skapa och analysera ekonomiska beslutsunderlag i strategiska frågor till länsledningen och övriga chefer. På ekonomienheten leder du arbete med löpande redovisningen, årsbokslut och årsredovisning, budget- och verksamhetsplanering, budgetuppföljning och finansieringsfrågor. I tjänsten ingår även det dagliga arbetet vid ekonomienheten där du har fullt verksamhets-, budget-, personal-och arbetsmiljöansvar. I uppdraget ligger också att medverka till att utveckla vår verksamhetsstyrning tillsammans med länsstyrelsens controller. Som ledare skapar du goda förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete genom ett öppet och inkluderande arbetssätt. Du ska leda på ett tydligt och kommunikativt sätt, föregå me...
  • Miljöskyddshandläggare, vikariat 2017-02-13 Vi söker en vikarierande miljöskyddshandläggare då en av våra medarbetare ska vara föräldraledig. På Miljöenheten kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Vi söker en person som tycker om att ha en bredd i sina arbetsuppgifter. Möjligheten att lära nytt och utvecklas är stor då arbetsuppgifterna har en stor spännvidd. Arbetet kan till viss del komma att anpassas till din bakgrund och erfarenhet men vi söker i första hand en person som kan arbeta med förorenade områden, vattenskyddsområden men även med tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet. Som miljöskyddshandläggare kommer du att ha många interna och inte minst externa kontakter såsom företag, kommuner, konsulter, Naturvårdsverket, Mark-och miljödomstolen, Havs-och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten. En viktig del av arbetet är att hantera uppgifter i olika digitala system vid t.ex. diarieföring och registerhållning.
  • Miljöskyddshandläggare 2017-02-13 Vi behöver förstärka Miljöenheten med en miljöskyddshandläggare. På miljöenheten kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Vi söker en person som tycker om att ha en bredd i sina arbetsuppgifter. Möjligheten att lära nytt och utvecklas är stor då arbetsinsatsen inom olika områden kan behöva variera över tid. Vi söker en person som ska jobba med tillsyn enligt Miljöbalken och som kan delta med miljökompetens i detaljplanefrågor, framförallt med avseende på bullerfrågor. I tjänsten ingår också luftvårdsfrågor samt till en mindre del hälsorelaterad miljöövervakning och miljömålsarbete/miljömålsuppföljning. Som miljöskyddshandläggare kommer du att ha många interna och inte minst externa kontakter såsom företag, kommuner, konsulter, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten. En viktig del av arbetet är att hantera uppgifter i olika digitala system vid t. ex. diarieföring och regist...