Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Miljöskyddshandläggare 2017-12-11 Vi söker två miljöskyddshandläggare för tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet, varav en är en tillsvidaretjänst och den andra är ett vikariat för en föräldraledighet. För tillsvidaretjänsten söker vi i första hand dig som har gedigna kunskaper inom tillämpning av Miljöbalken samt har stor erfarenhet av att hantera komplexa ärenden inom miljöbalkens område, då det även kan bli aktuellt med ett uppdrag som sakkunnig inom Miljöprövningsdelegationen. Beroende på din bakgrund kan alltså detta uppdrag komma att ingå i tjänsten. Oavsett om du har den erfarenhet som vi söker för uppdraget som sakkunnig behöver vi förstärka prövningsgruppen inom branscherna vindkraft och täkter, inklusive torvtäkter. Beroende på din bakgrund och erfarenhet kan även många andra branscher bli aktuella. Andra branschkompetenser som vi behöver förstärka med är avfall, förorenade områden samt avloppsreningsverk. Vi strävar efter att varje bransch ska kunna handläggas av flera handläggare eftersom det m...
  • Registrator/arkivassistent 2017-11-27 Den medarbetare vi söker ska arbeta som registrator i myndighetens centraldiarium och som arkivassistent i arkivet. I arbetet ingår även viss arbetsledning och samordningsansvar. Idag arbetar tre registratorer och en samordnare med centraldiariet. Arbetsuppgifterna handlar i första hand om att ta emot och skicka ut handlingar till privatpersoner och myndigheter, ge stöd till medarbetare i dokumenthantering samt scanna och diarieföra handlingar i vårt dokumenthanteringssystem Platina. I uppgiften ingår också att ta emot och besvara interna och externa telefon- och mejlförfrågningar som rör handlingar. Samma personal bemannar också vår reception. Arkivet bemannas av en arkivarie, som snart ska vara föräldraledig, och två arkivassistenter. Arbetsuppgifterna i arkivet är främst att ta emot beställningar av handlingar, plocka ut och sortera in pappershandlingar i arkivet, lämna ut handlingar till allmänheten vid begäran, rensa akter och förbereda handlingar för arkivering samt digital...