Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

 

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.  

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

 

 


 

Lediga jobb just nu

  • Projektledare för utvärdering av våtmarker 2015-05-05 Du kommer att leda ett projekt som bl.a. ska utvärdera funktionen hos redan anlagda våtmarker och ingå i en arbetsgrupp som jobbar med vattenförvaltning, miljöövervakning, recipientkontroll, fiskefrågor, kalkning av länets vatten, samt tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetsuppgifterna ingår att delta i projektets planering, fältarbete, upphandling av analyser, granska, utvärdera och dra slutsatser från insamlade data samt rapportskrivning. Vattenenheten har ett nära samarbete med andra delar av myndigheten och arbetar med ett brett perspektiv på vattenfrågorna. Arbetet kommer att innebära många spännande kontakter och därmed goda möjligheter till personlig utveckling. På enheten har vi ett öppet arbetsklimat, stort engagemang och ett nära samarbete.
  • Samhällsplanerare/planarkitekt 2015-04-22 Länsstyrelsen söker nu en handläggare till samhällsbyggnadsenheten som tillsammans med övriga planhandläggare huvudsakligen ska • granska kommunala översikts- och detaljplaner • samordna statliga intressen och göra sammanvägda bedömningar av olika intressen • utöva tillsyn samt vägledning till länets kommuner i frågor rörande plan- och bygglagen samt miljöbalken • ge råd och stöd i samhällsplaneringsfrågor, delta i kommunbesök och annan utåtriktad verksamhet till externa aktörer
  • Länsveterinär 2015-04-16 I arbetsuppgifterna ingår handläggning och tillsyn inom alla delområden i livsmedelskedjan. Som länsveterinär arbetar du huvudsakligen med djurskyddsfrågor, smittskydd och allmänna veterinära frågor som bland annat består av tillsyn av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning. Arbetet är varierande med både självständig handläggning av olika ärendeslag, information och mycket kontakter med kollegor, djurägare, myndigheter och organisationer. Du är en av två länsveterinärer som har ett nära samarbete med övriga handläggare som arbetar med djurskydd, förprövning, livsmedelskontroll och vilthandläggning.

Kontakta oss

Torbjörn Johansen
Personalenheten
010-2238230