Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Handläggare bostadsstöd, energi och klimat 2017-10-12 Vi behöver förstärka samhällsbyggnadsenheten med en handläggare, främst för arbete med bostadsstöd. Bostadsstöd är en av regeringens viktigaste bostadspolitiska åtgärder som ska stimulera till byggande av bostäder. Som vår nya kollega kommer du även att arbeta med handläggning av ansökningar i olika nationella ekonomiska stöd för klimatåtgärder. Det innebär bland annat att du granskar ansökningar, ritningar, fakturor och genomför egna beräkningar, ofta i samråd med dina kollegor samt förbereder beslut. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden för att ge vägledning, goda råd och på andra sätt sprida information om aktuella stödformer till företag och invånare i länet. Då vi sitter i öppet kontorslandskap kommer du att ha ett nära samarbete och främst samarbeta med dina kollegor inom arbetsgruppen för bostadsstöd och energi- och klimat. Arbetstempot kan variera beroende på stödens olika utlysningsperioder och kan stundtals vara högt. En viktig del av arbetet är ärendeh...