Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Kommunikatör 2017-04-28 Som kommunikatör bidrar du, tillsammans med dina kollegor, till det kommunikativa arbetet länsledningen och övriga verksamheter bedriver. Du bidrar till att driva, strukturera och utveckla länsstyrelsens interna och externa kommunikation så att kunskapen om länsstyrelsen ökar och att bilden av oss blir tydligare för länsinnevånarna. Du deltar i ett aktivt mediearbete som bygger på initiativ och dialog utifrån ett helhetsperspektiv för myndigheten. I arbetsuppgifterna ingår att producera material om länsstyrelsens varierade verksamhet och publicera det på intranätet, externa webben och sociala medier. Du ska jobba med text, bild och rörlig bild på egen hand men också hålla internutbildningar inom kommunikation för att dela med dig av din kunskap till övriga medarbetare. Arbetsuppgifterna varierar, du får göra allt från att skriva en kommunikationsplan och göra layout för trycksaker till att skriva pressmeddelanden och inlägg på facebook. Då länsstyrelsen står inför en uppgradering...
  • Jurist till Vattenenheten 2017-04-24 Som jurist på Vattenenheten svarar du för intern juridisk rådgivning huvudsakligen vid tillsyn och prövning av vattenverksamhet samt inom förorenade områden. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med vattenhandläggarna där juridiska, tekniska och biologiska sakfrågorna kopplas samman och framförs med ett helhetsperspektiv. Arbetet med förorenad mark bedrivs på ett liknande sätt med helhetsperspektiv. En del av arbetsuppgiften innebär att du handlägger komplicerade vattenärenden och arbetar med att ta fram ansvarsutredningar i samband med sanering av förorenad mark. Du är också processledare vid domstolsförhandlingar inom vattenområdet. Arbetet ställer ofta krav på avvägningar där många olika samhällsintressen inbegrips.
  • Kommunikationschef 2017-04-13 Som kommunikationschef bidrar du, tillsammans med din enhet, till det kommunikativa arbetet länsledningen och övriga verksamheter bedriver. Du driver, strukturerar och utvecklar länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Du skapar goda förutsättningar för ett gemensamt synsätt och agerande i kommunikationsfrågor på myndigheten utifrån vår värdegrund. Vidare driver du ett aktivt mediearbete som bygger på initiativ och dialog utifrån ett helhetsperspektiv för myndigheten. Genom omvärldsbevakning kartlägger du omgivningens behov av information och kommunikation vid exempelvis samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Då länsstyrelsen står inför en uppgradering av vår externa webb kommer en del av arbetstiden inledningsvis upptas av detta. Du leder enheten med personal-, verksamhetsplanerings- och budgetansvar. Som ledare skapar du goda förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra arbete genom ett öppet och inkluderande arbetssätt. Du ska leda på ett tydligt och ...