Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Enhetschef, Vattenenheten 2016-12-07 Som enhetschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har ansvar för enhetens verksamhetsområde, som innebär att planera och prioritera arbetet. Som enhetschef företräder du myndigheten så väl internt som externt mot kommuner, intresseorganisationer och andra myndigheter. De höga natur- och kulturvärdena i kombination med de demografiska utmaningarna i länet ställer stora krav på Länsstyrelsen när det gäller sammanvägningar mellan olika samhällsmål. Som enhetschef har du en helhetssyn och bidrar till Länsstyrelsens arbete för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling med möjligheter till synergier mellan tillväxt, natur- och kulturmiljövård. Myndigheten har ett stort fokus på vattenfrågor och arbetar brett med frågorna vilket innebär att Vattenenheten har ett nära samarbete med andra enheter inom myndigheten
  • Beredskapshandläggare 2016-11-25 Vi söker tre medarbetare med olika inriktning: en som primärt kan arbeta med utveckling av kärnenergiberedskap, en som primärt kan arbeta med stabsmetodik och utbildning av Länsstyrelsens krisorganisation, och en som primärt kan arbeta med civilt försvar och kartläggning av samhällsviktig verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med generell projektledning, utveckling av kriskommunikation, hantering av räddningstjänstfrågor och generell handläggning inom krisberedskap. Om så är lämpligt kan du även bli aktuell i rollen som Tib (tjänsteman i beredskap). Utifrån ansökningsprofilerna kommer vi att kombinera dessa tjänster för att skapa bästa förutsättningar att lösa enhetens arbetsuppgifter. Av den anledningen vill vi att du i din ansökan specificerar vilka uppgifter, av de nedan, som du är mest intresserad av. Beskriv på ett tydligt sätt hur du kan bidra med dina kunskaper och erfarenheter inom de uppgifter du väljer.  Driva utvecklingsprojekt inom kärnenergiberedskap...
  • Enhetschef, Naturskyddsenheten 2016-11-25 Som enhetschef arbetsleder du samt ansvarar för budget, verksamhet och arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har det övergripande ansvaret för enhetens verksamhetsområden. De höga natur- och kulturvärdena i kombination med de demografiska utmaningarna i länet ställer stora krav på Länsstyrelsen när det gäller sammanvägningar mellan olika samhällsmål. Som enhetschef har du en helhetssyn och bidrar till Länsstyrelsens arbete för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling med möjligheter till synergier mellan tillväxt och natur- och kulturmiljövård. Enheten har ett nära samarbete med naturenheten som har ansvar för vård och förvaltning av skyddade områden.
  • Enhetschef, Naturenheten 2016-11-25 Som enhetschef arbetsleder du samt ansvarar för budget, verksamhet och arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har ansvar för enhetens verksamhetsområde, som är att planera och prioritera åtgärder i de skyddade naturområdena samt att genomföra dessa, främst genom upphandling av tjänster. Samråd med markägare, andra myndigheter och intresseorganisationer är viktiga i förvaltningsarbetet. Enheten ansvarar också för genomförandet av flera EU-finansierade projekt; Life Coast Benefit, SandLife, Life Taiga och Life BTG. De höga natur- och kulturvärdena i kombination med de demografiska utmaningarna i länet ställer stora krav på Länsstyrelsen när det gäller sammanvägningar mellan olika samhällsmål. Som enhetschef har du en helhetssyn och bidrar till Länsstyrelsen arbete för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling med möjligheter till synergier mellan tillväxt och natur- och kulturmiljövård. Enheten har ett nära samarbete med Naturskyddsenheten som har ans...