Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Kommunikatör 2018-05-22 Som kommunikatör bidrar du, tillsammans med dina kollegor, till att driva, strukturera och utveckla länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Vårt mål är att öka kunskapen om länsstyrelsen och att bilden av oss blir tydligare för länsinvånarna. Du ska ge stöd och kommunikationsrådgivning i frågor som är prioriterade utifrån mål, regeringsuppdrag och förändringar. Arbetet innebär att, ensam eller tillsammans med andra, planera, genomföra och följa upp interna och externa kommunikationsaktiviteter. Arbetsuppgifterna varierar; du får göra allt från att skriva en kommunikationsplan och göra layout på trycksaker till att göra omvärldsanalyser och identifiera kommunikativa utmaningar i olika projekt. Du ska också hålla internutbildningar inom kommunikation för att dela med dig av din kunskap till övriga medarbetare. Halva tiden kommer du arbeta för Vattenmyndighetens kansli för att stötta det strategiska kommunikationsarbetet kopplat till samverkan på både lokal, regional ...
  • Djurskyddshandläggare 2018-05-17 Du kommer att ingå i en grupp som arbetar handläggning och tillsyn enligt djurskyddslagen. Tonvikten i tjänsten ligger på kontroller av livsmedelsproducerande djur men eftersom verksamheten är händelsestyrd så kan arbetsuppgifterna anpassas efter verksamhetens behov. Tillsyn, handläggning och information samt kommunikation, planering, genomförande och uppföljning av olika uppgifter ingår. I arbetet ingår även samverkan med andra myndigheter och andra externa aktörer.
  • Registrator 2018-05-17 De medarbetare vi söker ska arbeta som registrator i myndighetens centraldiarium samt som arkivassistent i arkivet. Idag arbetar tre registratorer och en samordnare med centraldiariet. Arbetsuppgifterna handlar i första hand om att ta emot och skicka ut handlingar till privatpersoner och myndigheter, ge stöd till medarbetare i dokumenthantering samt scanna och diarieföra handlingar i vårt dokumenthanteringssystem Platina. I uppgiften ingår också att ta emot och besvara interna och externa telefon- och mejlförfrågningar som rör handlingar. Samma personal bemannar också vår reception. Arkivet bemannas av en arkivarie samt två arkivassistenter. Arbetsuppgifterna i arkivet är främst att ta emot beställningar av handlingar, plocka ut och sortera in pappershandlingar i arkivet, lämna ut handlingar till allmänheten vid begäran, rensa akter och förbereda handlingar för arkivering samt digitalisering av analoga handlingar.
  • Djurskyddshandläggare 2018-05-15 Du kommer att ingå i en grupp som arbetar handläggning och tillsyn enligt djurskyddslagen. Tonvikten i tjänsten ligger på handläggning och administration av anmälningsärenden inom djurskyddslagen. Verksamheten är till viss del händelsestyrd vilket innebär att arbetsuppgifterna förändras efter verksamhetens behov. I arbetet ingår även samverkan med andra myndigheter och andra externa aktörer.
  • Bebyggelse/byggnadsantikvarie 2018-05-07 Vi erbjuder ett brett arbete med bebyggelseantikvariska frågor. I arbetet ingår att pröva både tillstånds och – bidragsansökningar, bistå med kunskap till pastorat, kommuner och byggnadsminnesägare, svara på remisser, vara sakkunnig till de andra i arbetsgruppen eller på myndigheten.
  • Vilthandläggare 2018-05-03 Vi söker dig som har kunskap om vilt- och rovdjursfrågor och vill jobba med handläggning på Länsstyrelsen Kalmar län. Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med klövvilts- och rovdjursförvaltning samt ärenden som berör skyddsjakt. Tonvikten i tjänsten ligger på administration av klövviltsförvaltning. Handläggning, information och kommunikation samt andra uppgifter inom viltförvaltning ingår också i arbetsuppgifterna. I arbetet ingår även samverkan med andra myndigheter och andra externa aktörer.