Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb just nu
  • Registrator 2016-06-17 Den medarbetare vi söker ska arbeta i huvudsak med diariet. Arbetsuppgifterna med diariet handlar i första hand om att ta emot dagens post, kopiera och skicka ut handlingar till privatpersoner och myndigheter. En viktig del kommer också bli att ge stöd till medarbetare i dokumenthantering samt scanna och diarieföra handlingar i vårt dokumenthanteringssystem. I uppgiften ingår också att ta emot och besvara interna och externa telefon- och mailförfrågningar som rör handlingar. Handläggning av mindre komplicerade ärenden kan förekomma.
  • Länsveterinär 2016-06-10 I arbetsuppgifterna ingår handläggning och tillsyn inom alla delområden i livsmedelskedjan. Som veterinär arbetar du huvudsakligen med djurskydd, smittskydd, livsmedel och allmänna veterinära frågor som bland annat består av tillsyn av djurhälsopersonal och läkemedelsanvändning. Arbetet är varierande med självständig handläggning av olika ärendeslag, information och mycket kontakter med kollegor, djurägare, myndigheter och organisationer. Du är en av tre veterinärer som har ett nära samarbete med övriga handläggare som arbetar på enheten.
  • Vilthandläggare 2016-06-10 Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med viltfrågor där bland annat ärendehandläggning och informationsarbete kring rovdjur och viltfrågor ingår. Tonvikten i tjänsten ligger på klövviltförvaltning, men även andra uppgifter kommer att ingå. Information och kommunikation samt planering, genomförande och uppföljning av olika uppgifter och projekt med koppling till viltförvaltning ingår i arbetsuppgifterna. I arbetet ingår samarbete med andra myndigheter samt med andra externa aktörer. Beredskap inom rovdjursverksamheten samt besiktnings- och inventeringsarbete i fält kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, vilket ställer krav på flexibilitet vad gäller arbetstidens förläggning eftersom verksamheten i dessa delar är händelsestyrd.