Författningar

gamla böcker
Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

  

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

 

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

 

Författningssamlingen för Kalmar län finns bland våra övriga publikationer.   

Trafikföreskrifter publiceras i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter). 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon: 010 223 80 00
Fax: 010 223 81 10
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Hitta till oss!