EU och internationellt

 

Medlemskapet i Europeiska Unionen (EU) påverkar oss som medborgare på flera olika sätt, både i stort och i smått. För Länsstyrelsen innebär det möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till gemensamma regler.

Arbetet med strukturfonderna är förmodligen det mest uppmärksammade. Det mest omfattande är vårt arbete med olika stöd till länets jordbruksföretag, men vi lägger också mycket tid på det långsiktiga miljövårdsarbetet och den fortlöpande miljöövervakningen. Samarbete i olika former sker också med länder utanför EU.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon: 010 223 80 00
Fax: 010 223 81 10
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se