Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 689 träffar
 • Stormusslorna trivs bra i Emån

  stormusslor
  2015-01-29

  Flodpärlmusslan minskar i länet och utbredningen av stormusslor är sparsam. Däremot trivs flera arter i Emån där vattenförhållandena är bra. Det visar rapporten ”Sammanställning av stormusselinventeri...

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  flerbostadshus
  2015-01-28

  För tre år sedan fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att motverka hemlöshet.

 • Lokalidrotten tar kampen mot rökning

  idrottentarkampen
  2015-01-26

  Nu drar ett arbete i gång för att få så många idrottsanläggningar och arenor som möjligt rökfria. Projektet startas utifrån kunskapen om konsekvenserna av rökning och den utredning som Folkhälsomyndig...

 • Dags att söka bidrag för Glasrikets unika kulturmiljöer!

  Målerås glasbruk. Foto: Susann Johannisson
  2015-01-21

  Vi behöver värna, vårda och visa upp våra värdefulla och unika kulturmiljöer i Glasriket! Genom regeringens fortsatta satsning med särskilda medel till bruksmiljöerna kan Länsstyrelserna i Kalmar och ...

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  två hästar i dimma
  2015-01-20

  Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Blåsig natt med stormen Egon

  två hästar i dimma
  2015-01-11

  Efter en blåsig natt börjar stormen Egon lägga sig. Hushåll som varit strömlösa får nu successivt strömmen tillbaka och röjning av vägar och tågbanor pågår.

 • Tid för bättre vatten - välkommen på samrådsmöte!

  två hästar i dimma
  2015-01-07

  Rent vatten är en vardagsvara vi inte klarar oss utan. Det är grunden för allt liv och hjärtat i de naturliga ekosystemen. Vatten är nödvändigt för att bygga social och ekonomisk välfärd. Så hur ska vi arbeta för bättre vatten? Nu kan du påverka de kommande sex åren. Välkommen på samrådsmöte!

 • Upplev dina nationalparker

  Blå Jungfrun
  2014-12-23

  Sveriges 29 nationalparker är alla värda ett besök. Besök dem på riktigt eller på nationalparkernas egen webb.

 • Beslut om utvidgat strandskydd

  två små byggnader vid strand
  2014-12-22

  Länsstyrelsen har fattat beslut om utvidgat strandskydd i Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar, Torsås, Emmaboda, Högsby, Nybro och Vimmerby kommuner

 • Vindkraftsärende återvisas efter överklagande

  vindkraftverk
  2014-12-19

  Grannar till vindkraftparken i Kvilla, Torsås överklagade kommunens beslut att inte vidta några tillsynsåtgärder i bygglovsfrågan. Länsstyrelsen bifaller nu överklagandena och återförvisar ärendet til...

 • Länsstyrelsen bifaller överklaganden

  vindkraftverk
  2014-12-18

  Länsstyrelsen har beslutat att bifalla överklagandena som lämnats in angående Torsås kommun beslut att ändra i ett bygglov gällande vindkraftsparken i Kvilla. Däremot avslås överklagandena om att kommunen borde vidtagit ytterligare försiktighetsmått i samband med ändringarna.

 • Når vi miljömålen?

  Symbolillustration för generationsmålet
  2014-12-17

  Den årliga regionala bedömningen av läget för miljökvalitetsmålen och om det är troligt att de kan nås till 2020 är klar. Endast ett av målen, Frisk luft, bedöms vara nära att nås i Kalmar län med de ...

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  ung kvinna - text: ta med ditt resekurage
  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • Djurhållare sökes!

  Highland cattle i skog
  2014-12-15

  Länsstyrelsen söker djurhållare till naturbetesprojekt i naturreservatet Vargeslätten på norra Öland (vid Nabbelund).

 • Länsstyrelsen följer upp lagändring om biotopskydd

  Highland cattle i skog
  2014-12-15

  Länsstyrelsen i Kalmar län följer upp lagändringen från 1 september angående biotopskyddet och gör en översyn av sina beslut kring ansökningar om att få flytta stenmurar. - Det här är en viktig fråga som vi har jobbat mycket med under 2013 och 2014, säger landsbygdsdirektör John Winroth.

 • Årets sista Naturnytt ute!

  Naturnytts logotype
  2014-12-15

  Läs om Länsstyrelsens naturvårdsarbete i vårt nyhetsbrev.

 • Vill du jobba med krisberedskap eller räddningstjänst?

  Naturnytts logotype
  2014-12-12

  Länsstyrelsen vill fastanställa två nya medarbetare till krisberedskapsenheten!

 • Inbjudan överenskommelsen inom integrationsområdet

  Naturnytts logotype
  2014-12-05

  Inbjudan till uppföljning av Regional konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet

 • På vakt mot supermakt

  Naturnytts logotype
  2014-12-04

  Vill du veta hur beredskapsförberedelserna såg ut i Kalmar län under Kalla kriget? Kom och lyssna på Samuel Palmblad från Smålands museum i Lorensbergskyrkan i Kalmar den 17:e december klockan 18.00 – 19.30 Föreläsningen är öppen för allmänheten.

 • Stor övning i att mäta strålning

  person mäter från bil
  2014-12-02

  Den 3 december genomförs kärnkraftsövning Henning av länsstyrelsen och flera av länets räddningstjänster. Även kustbevakningen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) deltar i övningen. De övande kommer ...

Träffar per nyhetstyp