Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 678 träffar
 • Når vi miljömålen?

  Symbolillustration för generationsmålet
  2014-12-17

  Den årliga regionala bedömningen av läget för miljökvalitetsmålen och om det är troligt att de kan nås till 2020 är klar. Endast ett av målen, Frisk luft, bedömns vara nära att nås i Kalmar län med de...

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  ung kvinna - text: ta med ditt resekurage
  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • Djurhållare sökes!

  Highland cattle i skog
  2014-12-15

  Länsstyrelsen söker djurhållare till naturbetesprojekt i naturreservatet Vargeslätten på norra Öland (vid Nabbelund).

 • Länsstyrelsen följer upp lagändring om biotopskydd

  Highland cattle i skog
  2014-12-15

  Länsstyrelsen i Kalmar län följer upp lagändringen från 1 september angående biotopskyddet och gör en översyn av sina beslut kring ansökningar om att få flytta stenmurar. - Det här är en viktig fråga som vi har jobbat mycket med under 2013 och 2014, säger landsbygdsdirektör John Winroth.

 • Årets sista Naturnytt ute!

  Naturnytts logotype
  2014-12-15

  Läs om Länsstyrelsens naturvårdsarbete i vårt nyhetsbrev.

 • Vill du jobba med krisberedskap eller räddningstjänst?

  Naturnytts logotype
  2014-12-12

  Länsstyrelsen vill fastanställa två nya medarbetare till krisberedskapsenheten!

 • Inbjudan överenskommelsen inom integrationsområdet

  Naturnytts logotype
  2014-12-05

  Inbjudan till uppföljning av Regional konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet

 • På vakt mot supermakt

  Naturnytts logotype
  2014-12-04

  Vill du veta hur beredskapsförberedelserna såg ut i Kalmar län under Kalla kriget? Kom och lyssna på Samuel Palmblad från Smålands museum i Lorensbergskyrkan i Kalmar den 17:e december klockan 18.00 – 19.30 Föreläsningen är öppen för allmänheten.

 • Stor övning i att mäta strålning

  person mäter från bil
  2014-12-02

  Den 3 december genomförs kärnkraftsövning Henning av länsstyrelsen och flera av länets räddningstjänster. Även kustbevakningen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) deltar i övningen. De övande kommer ...

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  person mäter från bil
  2014-12-01

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och företagare som hanterar kontanter.

 • Störningar på webbplatsen lördag kväll 29/11

  skylt - avbrott
  2014-11-28

  Vi gör uppdateringar på våra webbplatser under lördagen den 29 november vilket kan innebära störningar mellan klockan 17.00 – 18.00.

 • Nytt nummer av LandsbygdsNytt

  Sidhuvud LandsbygdsNytt
  2014-11-27

  Läs senaste numret av LandsbygdsNytt.

 • Klartecken för skydd mot översvämningar vid Emån i Mörlunda

  emån
  2014-11-21

  Lantbrukare i Mörlunda får dispens för att skydda sig mot översvämningar vid Emån. Mark- och Miljödomstolen i Växjö avslår Naturvårdsverkets överklagan och fastställer därmed Länsstyrelsens beslut.

 • Förslag att lokalisera nya eHälsomyndigheten till Kalmar

  emån
  2014-11-20

  Landshövding Stefan Carlsson, Kalmar kommun, Landstinget och Linnéuniversitetet har tagit ett gemensamt initiativ där man vill att regeringen lokaliserar nya eHälsomyndigheten till Kalmar

 • Fjäderfän ska hållas inomhus

  två bruna höns
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Åby - nytt naturreservat vid Emån

  Emån naturreservatet Åby
  2014-11-19

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda naturreservat Åby vid Emån. Området är variationsrikt med många olika naturtyper som rinnande vattendrag, öppna våtmarker och slåttermader, svämskogar, ädellövsk...

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  man och två barn
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Utställningsproducent för naturum Ottenby utsedd

  naturum OTTENBY
  2014-11-14

  Dagens utställning i naturum Ottenby öppnades 1997. Idag är utställningen omtyckt men sliten. Nu börjar arbetet med att ta fram en helt ny utställning vid Ölands södra udde.

 • Kyrkeby kvarn renoverad

  naturum OTTENBY
  2014-11-13

  Länsstyrelsen har genom projektet Vårda vattendragens kulturarv gett bidrag till en film som visar hur Kyrkeby kvarn i Oskarshamns kommun renoverats.

 • 337 miljoner kronor i gårdsstöd till Kalmar län

  naturum OTTENBY
  2014-11-13

  Länsstyrelsen Kalmar län har i dagarna tagit beslut om att 337.265.362 kronor kommer att betalas ut i gårdsstöd till länets brukare.

Träffar per nyhetstyp