Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 618 träffar
 • Upptäck bronsåldern i Casimirsborg

  2014-07-25

  Västervik har fått ett nytt besöksmål! Det är fornlämningar från bronsåldern vid Casimirsborg som identifierats av Länsstyrelsen i Kalmar län, markägaren, Västerviks kommun, Västerviks museum och Linnéuniversitetet som ett område värt att lyfta. Länsstyrelsen har, med hjälp av Västerviks museum och ...

 • Bevattna inte fält och trädgårdar med åvatten

  2014-07-25 Pressmeddelande:

  Den långvariga torkan hotar växt- och djurlivet i länets åar. Därför uppmanar nu Länsstyrelsen alla att sluta använda åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Flödena i Kalmar läns vattendrag är låga, och lägst är det i Ljungbyån, Halltorpsån, Snärjebäcken och Bruatorpsån i södra länet. Det vatte...

 • Beslut om prövning av vattenverksamhet och strandskyddsdispens vid Kapelluddens camping på Öland

  2014-07-24

  Länsstyrelsen prövar både ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd för vattenverksamhet på Kapelluddens campingområde i Borgholms kommun.

 • Eldningsförbud i hela länet

  2014-07-24

  Från och med kl 14.00 idag råder eldningsförbud i hela Kalmar län.

 • Kontrollerad naturvårdsbränning i Allgunnen - bevarar och återskapar naturvärden

  2014-07-24

  Idag torsdag 24 juli kommer det att stiga rök från skogen vid Mjöshyltan, väster om sjön Allgunnen i Nybro kommun. Men det finns ingen anledning till oro. Det är en planerad så kallad naturvårdsbränning som sker i ett naturreservat och görs för att bevara och återskapa miljöer som en mängd hotade ar...

 • Eldningsförbud på festivalområdet

  2014-07-18

  Eldningsförbud råder på hela Emmabodafestivalens område mellan 2014-07-21 klockan 12:00 - 2014-07-27 klockan 06:00.

 • Länsstyrelsen vill förbättra kunskap om värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag

  2014-07-09

  Sommaren 2014 startar Länsstyrelsen i Kalmar projektet INVÄVA, Inventering och Värdering av kulturmiljöer vid Vattendrag. Målet är att förbättra kunskapen om värdefulla kulturmiljöer vid bland annat dammar.

 • Stenhård konkurrens om geologiskt pris - Blå jungfrun nominerad!

  Blå jungfrun flygbild av Jan Videvik
  2014-07-03

  Hur formades det svenska landskapet med sina skogsbeklädda berg och breda dalar, långa stränder och vidsträckta slätter? Vilken plats berättar bäst en liten bit av den stora historien om varför Sverig...

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  Blå jungfrun flygbild av Jan Videvik
  2014-06-30

  Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en handlingsplan för regional klimatanpassning.

 • Satsning på observationsbesök under sommarens festivaler

  Blå jungfrun flygbild av Jan Videvik
  2014-06-26

  Länsstyrelserna kommer i sommar att kartlägga hur festivalsverige ser ut med fokus på alkoholservering, tobaksförsäljning och marknadsföring. God kunskap, samverkan mellan myndigheter, en ansvarsfull tillståndsgivning och en effektiv tillsyn – det är en del av receptetet för att minska risken för fy...

 • Kommunerna på rätt kurs för bättre vattenkvalitet

  Blå jungfrun flygbild av Jan Videvik
  2014-06-24

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Bredband på gång i Kalmar län!

  Grävning för fiber i Vena
  2014-06-24

  Länsstyrelsen bjuder in till en informationsträff om projektstöd för bredbandsinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet.

 • Vatten i fokus vid länsstyrelsernas seminarier i Almedalen

  vågor vid stranden
  2014-06-19

  Vatten som utmaning och möjlighet är ämnet för Sveriges länsstyrelsers gemensamma seminarier i Almedalen onsdagen den 2 juli.

 • Upprop om spansk fluga pågår

  spansk fluga
  2014-06-17

  Just nu söker Länsstyrelsen hjälp från allmänheten för att få veta mer om var spansk fluga finns. Den spanska flugan är en skalbagge som gärna sitter på buskar eller träd som syrén, ask och liguster.

 • Kalmar läns viltförvaltningsdelegation har fattat beslut om miniminivåer för antal föryngringar av lodjur och varg i Kalmar län

  spansk fluga
  2014-06-12

  Efter begäran av Naturvårdsverket har Länsstyrelsen Kalmar läns viltförvaltningsdelegation beslutat att föreslå följande miniminivåer till Naturvårdsverket: Lodjur: 4 st föryngringar årligen i Kalmar län. Varg: Kalmar län är beredd att årligen dela en vargföryngring med angränsande län, till dess...

 • Vinnande arkitektförslag i projekttävlingen naturum Trollskogen!

  skogsglänta
  2014-06-11

  Idag presenterades vinnande arkitektförslag i projekttävlingen naturum Trollskogen på Residenset i Kalmar. Vinnare blev a Marge Arkitekter i samarbete med Karavan landskapsarkitekter med sitt bidrag...

 • Sverige har fått en ny strategi för området oljeskadeskydd

  skogsglänta
  2014-06-11

  Sveriges fjärde strategi för området oljeskadeskydd är nu beslutad av aktörerna i Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Alla län kan drabbas av oljepåslag och händelserna kan omfatta allt från operationella utsläpp från fartyg till stora olyckor och kriser. Länsstyrelsen ska stödja räd...

 • Riksrevisionen föreslår tydligare styrning av livsmedelskontroller

  skogsglänta
  2014-06-11

  Det finns stora brister i den offentliga livsmedelskontrollen, konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport. Riksrevisionen föreslår regeringen att skärpa den statliga styrningen av livsmedelskontrollerna.

 • Länsstyrelserna deltar i Nordiskt Forum

  Nordiskt Forum
  2014-06-09

  Experter inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från Sveriges 21 länsstyrelser deltar gemensamt i den största kvinnopolitiska konferensen på 20 år; Nordiskt Forum.

 • Ängshöken riskerar att skadas i vallar och åkrar

  Nordiskt Forum
  2014-06-03 Pressmeddelande:

  Ängshöken är en ansvarsart för Öland och dess naturliga häckningsplatser på Öland är stora sammanhängande områden av ag eller tok som saknar träd. När ängshökens naturliga häckningsbiotoper försvinner försöker de ibland att häcka i åkermark där risken är stor att slåttermaskiner och skördetröskor sl...

Träffar per nyhetstyp