Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 649 träffar
 • Spridningen av PFOS kartläggs

  utter
  2014-10-21

  Under året har det kommit rapporter om spridning av PFOS, bland annat har höga halter av PFOS konstaterats i lever från uttrar i södra Sverige samt i Emåns mynning.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-17

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  barn med nalle
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  länskarta
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Klart för sanering av Oskarshamns hamn

  flygbild, Oskarshamns hamn
  2014-10-09

  Nu är finansieringen klar för hela saneringen av Oskarshamns hamn. Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 223 miljoner kronor för åren 2016-2019. Därmed bidrar staten med nära 400 miljoner till a...

 • Nya numret av Naturnytt ute nu!

  Naturnytt sidhuvud
  2014-10-03

  Läs senaste numret av nyhetsbrevet från Länsstyrelsens naturvårdsverksamhet.

 • Ny rapport - Möten i parken

  Naturnytt sidhuvud
  2014-10-02

  Nu är rapporten Möten i parken klar. Rapporten ger en bra bild av vilka kulturhistoriska och sociala värden Oskarshamns och Kalmars stadsparker och Folkets parker har visar vilket behov av insatser för att bevara och vårda eller informera om parkerna som finns.

 • Nytt nummer av LandsbygdsNytt

  Naturnytt sidhuvud
  2014-09-26

  Nu kan du läsa höstens nummer av LandsbygdsNytt.

 • Paddor kommer till Ottenby under Skördefesten!

  Grönfläckiga paddor på väg ut i Ottenby naturreservat.
  2014-09-23

  Lagom till Ölands stora höstevenemang anländer årets nya grönfläckiga paddor till Ottenby.

 • Nytt samarbete ska utveckla länets drogförebyggande arbete

  Grönfläckiga paddor på väg ut i Ottenby naturreservat.
  2014-09-16

  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN har skrivit avtal med 9 av totalt 12 kommuner i Kalmar län för att på ett strukturerat sätt utveckla det drogförebyggande arbetet. Kortfattat går arbetet ut på att, utifrån drogvaneundersökningar och behovsinventeringar, utveckla organisatio...

 • Schysst för miljön-hållbart för dig!

  Grönfläckiga paddor på väg ut i Ottenby naturreservat.
  2014-09-12

  Den 23 september under skördeveckan på Öland välkomnar vi dig till en inspirerande dag på temat "Vad kan jag göra för miljön?". Vi vänder oss både till dig som i ditt yrkesliv arbetar med miljöfrågor, men också till alla som privat redan engagerar sig för miljön eller som aktivt vill verka för en bä...

 • Länsstyrelsens arbete med valen

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Nya bedömningsmetoder för arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av någon som hon har eller har haft en nära relation till. Torsdagen den 11 september bjuder Länsstyrelsen in till en dag om FREDA bedömningsmetoder som ska användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nä...

 • Utbildning för ett lyckat föräldrastödsarbete

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-09

  Alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. För den som jobbar med föräldrastöd finns nu möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - föräldrastöd.

 • Landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökningar

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-09

  Från den 3 september går det att ansöka om företags- och projektstöd i landsbygdsprogrammet. De stöd som har öppnats är investeringsstöd till djurstallar och projektstöd till bredband. Samtidigt lanserar Jordbruksverket en e-tjänst som ska förenkla ansökningsprocessen. Övriga företags- och projektst...

 • Samrådsyttrande angående planerad kraftledning genom länet

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-05

  Länsstyrelsen påtalar i sitt samrådsyttrande vikten av att det tas fram en redogörelse för hur Svenska kraftnäts planerade 400 kilovolts ledning kommer att påverka natur- och kulturvärden och förorenad mark.

 • Kulturarvsseminarium 9 oktober i Oskarshamn - anmäl dig!

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-02

  Kan man förena utveckling, användande och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna varsamhet? Dessa frågor lyfts på årets kulturarvsseminarium som går av stapel den 9 oktober.

 • Konferens ska ge ökad kunskap om våldsutsatta invandrarkvinnors situation

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-01

  120 personer från kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer deltar när länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Blekinge och Kalmar gemensamt ordnar konferenser den 2 och 3 september i Markaryd respektive Kalmar för att öka kunskapen om den situation som våldsutsatta kvinnor utan perman...

 • Social sammanhållning – värdet av möten

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-27

  Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen bjuder in till en integrationskonferens med temat "Social sammanhållning – värdet av möten".

Träffar per nyhetstyp