Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 639 träffar
 • Nytt samarbete ska utveckla länets drogförebyggande arbete

  2014-09-16

  Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN har skrivit avtal med 9 av totalt 12 kommuner i Kalmar län för att på ett strukturerat sätt utveckla det drogförebyggande arbetet. Kortfattat går arbetet ut på att, utifrån drogvaneundersökningar och behovsinventeringar, utveckla organisatio...

 • Schysst för miljön-hållbart för dig!

  2014-09-12

  Den 23 september under skördeveckan på Öland välkomnar vi dig till en inspirerande dag på temat "Vad kan jag göra för miljön?". Vi vänder oss både till dig som i ditt yrkesliv arbetar med miljöfrågor, men också till alla som privat redan engagerar sig för miljön eller som aktivt vill verka för en bä...

 • Länsstyrelsens arbete med valen

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Den 14 september är det dags för val till kommuner, landsting och riksdag. Länsstyrelsen tar emot de preliminära röstresultaten och gör en slutlig sammanräkning.

 • Nya bedömningsmetoder för arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-10

  Var tredje vecka mördas en kvinna i Sverige av någon som hon har eller har haft en nära relation till. Torsdagen den 11 september bjuder Länsstyrelsen in till en dag om FREDA bedömningsmetoder som ska användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nä...

 • Utbildning för ett lyckat föräldrastödsarbete

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-09

  Alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. För den som jobbar med föräldrastöd finns nu möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - föräldrastöd.

 • Landsbygdsprogrammet har öppnat för ansökningar

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-09

  Från den 3 september går det att ansöka om företags- och projektstöd i landsbygdsprogrammet. De stöd som har öppnats är investeringsstöd till djurstallar och projektstöd till bredband. Samtidigt lanserar Jordbruksverket en e-tjänst som ska förenkla ansökningsprocessen. Övriga företags- och projektst...

 • Samrådsyttrande angående planerad kraftledning genom länet

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-05

  Länsstyrelsen påtalar i sitt samrådsyttrande vikten av att det tas fram en redogörelse för hur Svenska kraftnäts planerade 400 kilovolts ledning kommer att påverka natur-och kulturvärden och förorenad mark.

 • Kulturarvsseminarium 9 oktober i Oskarshamn - anmäl dig!

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-02

  Kan man förena utveckling, användande och bevarande? Vilka krav ställer lagen på att kulturvärden ska tas tillvara och hur kan lagen användas för att värna varsamhet? Dessa frågor lyfts på årets kulturarvsseminarium som går av stapel den 9 oktober.

 • Konferens ska ge ökad kunskap om våldsutsatta invandrarkvinnors situation

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-09-01

  120 personer från kommuner, landsting, myndigheter och andra organisationer deltar när länsstyrelserna i Kronoberg, Halland, Blekinge och Kalmar gemensamt ordnar konferenser den 2 och 3 september i Markaryd respektive Kalmar för att öka kunskapen om den situation som våldsutsatta kvinnor utan perman...

 • Social sammanhållning – värdet av möten

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-27

  Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen bjuder in till en integrationskonferens med temat "Social sammanhållning – värdet av möten".

 • Överklaganden av detaljplan i Figeholm avslås

  Val 14 september till riksdag, kommun och landsting
  2014-08-22

  Länsstyrelsen avslår överklaganden av Oskarshamns kommuns beslut att anta detaljplanen fastigheterna (Hägnad 1:18 mfl) som berörs av utvecklingen av fritidsanläggningen Circle resort (etapp II).

 • Hjälp oss göra en miljömässa

  mörötter och svamp på ett bord
  2014-08-15

  Vi vet att det görs mycket för miljön i vårt län. Nu vill vi ha er hjälp att visa det och samtidigt inspirera och tipsa andra, företag och privatpersoner, vad de kan göra för miljön. Alla kan inte g...

 • Länsråd i Kalmar län utnämnt av regeringen

  mörötter och svamp på ett bord
  2014-08-14

  Under lite mer än ett år har Malin Almqvist varit tf. länsråd i Kalmar län. Under dagens regeringssammanträde utsågs Malin nu till ordinarie länsråd. Hon var tidigare utvecklingsdirektör på Länsstyrelsen.

 • Skeletten i Kläckeberga kyrka ska återbegravas

  mörötter och svamp på ett bord
  2014-08-14

  Länsstyrelsen, Kalmar läns museum och Förlösa-Kläckeberga församling är överens om att skeletten i källaren på Kläckeberga kyrka ska ges ett värdigt vilorum på kyrkogården så snart som möjligt under hösten. Först ska en översiktlig analys av benen göras.

 • Västervik har hävt sitt eldningsförbud

  mörötter och svamp på ett bord
  2014-08-11

  Idag, 11 augusti klockan 16.00 hävde Västerviks kommun sitt eldningsförbud. Därmed är det endast i Borgholms kommun som det fortfarande råder eldningsförbud i länet.

 • Fortsatt eldningsförbud i Västervik och Borgholms kommuner

  mörötter och svamp på ett bord
  2014-08-07

  Igår hävdes eldningsförbudet i Vimmerby och idag, 7 augusti klockan 12.00 hävs eldningsförbudet i Mörbylånga. Det råder fortfarande eldningsförbud i Västervik och Borgholms kommuner.

 • Samarbete för att stödja under branden

  Kommunikatörer i samarbete i Växtmanlands krisorganisation
  2014-08-07

  Länsstyrelsen i Västmanland får nu extra personal från övriga länsstyrelser för att stärka sin krisorganisation. Eftersom arbetet kommer att pågå under en längre tid krävs det stora resurser, bland an...

 • Vi skickar personal för att förstärka arbetet med den stora branden i Västmanland

  Kommunikatörer i samarbete i Växtmanlands krisorganisation
  2014-08-05

  Branden i Västmanland är nu så omfattande att man behöver hjälp ifrån övriga landet.

 • Nytt nummer av LandsbygdsNytt

  Kommunikatörer i samarbete i Växtmanlands krisorganisation
  2014-08-01

  Vill du ha något att läsa i sommar? Då kan du läsa det nya numret av LandsbygdsNytt.

 • 31 juli upphävs eldningsförbud även i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred

  Kommunikatörer i samarbete i Växtmanlands krisorganisation
  2014-07-31

  Idag 31 juli upphäver ytterligare fyra kommuner eldningsförbudet.

Träffar per nyhetstyp