Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 575 träffar
 • Fullmatat program i naturum i år

  naturum logotyp
  2014-04-17

  Till påsk öppnar naturum Trollskogen på norra Öland portarna för årets säsong. På södra udden har naturum Ottenby haft öppet på helgerna under mars månad men lagom till påskhelgen går det stora starts...

 • Gårdby sandhed - nytt naturreservat i Kalmar län

  Praktbyxbi i närbild
  2014-04-16

  Den 10 april fattades beslut om att bilda naturreservatet Gårdby sandhed i Mörbylånga kommun. Reservatet består av öppna, sandiga betesmarker på mellersta Öland och är 39,4 ha stort. Här finns den myc...

 • Det gröna näringslivet kan lyfta Kalmar län

  rapsfält. foto:smålandsbilder.se
  2014-04-14

  Kalmar län har mycket goda naturmässiga förutsättningar för att producera hållbar mat, energi, varor och tjänster för en växande befolkning i både Sverige och världen. För att ta vara på dessa möjligh...

 • 5 miljoner till Södra Östersjöns vattendistrikt

  rapsfält. foto:smålandsbilder.se
  2014-04-14 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland har tillsammans beviljats 5 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten för projektet ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”.

 • Vi fördjupar arbetet med grundläggande betaltjänster

  Sedlar i en hög
  2014-04-10

  Oavsett var i landet du bor eller är verksam ska du ha tillgång till tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter, sätta in dagskassor och betala räkningar. Länsstyrelsen har uppdraget att bevaka ...

 • Nationell transportplan för 2014-2025 klar

  Bil på landsväg
  2014-04-08

  Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014–2025. För länet blev det förväntat utfall. Den nationella planen ska ses i samverkan med den regionala transportplanen för samma ti...

 • Så kan länets gröna näringar utvecklas inom klimat- och energi

  Väg mellan gula rapsfält
  2014-04-08

  En produktion med fler avbrott inom näringslivet, försämrade förutsättningar inom fiskerinäringen men också en ökad efterfrågan på förnybar energi och förnyelsebara material. Det är några av utmaninga...

 • Dags att anmäla sig till årets miljömålsdag

  Två personer i roddbåt i skärgård
  2014-04-08

  Årets regionala miljömålsdag sätter fokus på ekosystemtjänster! Vad är det och vilken nytta har vi av dem? Hur kan vi inkludera dem i samhällsplanering och näringslivsutveckling för att skapa en hållb...

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  Två personer i roddbåt i skärgård
  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Ett antal synobservationer av varg har gjorts de senaste dagarna

  Vargens ögon
  2014-04-03

  Vi har fått fyra olika rapporter om varg i de södra delarna av Kalmar län. Lördag morgon, 29 mars sågs, en varg vid Södra Slätafly. Måndag natt, 31 mars, såg föraren av en timmerbil en varg vid Kvilla...

 • Nytt nummer av LandsbygdsNytt

  LandsbygdsNytt 2014-2
  2014-03-31

  Nu kan du läsa årets andra nummer av LandsbygdsNytt.

 • Internationellt erkännande för VISS!

  LandsbygdsNytt 2014-2
  2014-03-27 Pressmeddelande:

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) får lysande kritik av EU-kommissionen för sin bredd av information och inte minst för att informationen är tillgänglig för allmänheten.

 • Ett fönster ut – förslag på informationsmodell som förenklar och ger miljönytta

  LandsbygdsNytt 2014-2
  2014-03-26 Pressmeddelande:

  Tack vare ny teknik och digitalisering kan det bli möjligt för fastighetsägare att enkelt få en samlad bild av natur- och kulturvärden på sin fastighet. Det visar en förstudie som gjorts i samverkan mellan Länsstyrelserna i Småland och Skogsstyrelsen.

 • Det goda exemplets makt - vad får företag att investera i Kalmar län?

  LandsbygdsNytt 2014-2
  2014-03-25

  Vi är så glada att tillsammans med Regionförbundet och Landstinget hälsa inte mindre än 365 deltagare varmt välkomna till konferensen "Det goda exemplets makt - vad får företag att investera i Kalmar län." Vi kommer bjuda på intressanta föreläsningar av bland andra Björn Ulvaeus och Ulrika Messing...

 • Earth hour

  Logotyp för Earth hour
  2014-03-25

  Lördagen den 29 mars kl. 20.30 genomförs Earth Hour, en symbolisk global klimatmanifestation.

 • Ny webbsida gör livet enklare för fritidsfiskare

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Jordbruksverket, och länsstyrelserna lanserar idag webbsidan ”Svenska Fiskeregler.se” på Sportfiskemässan i Stockholm.

 • Ny webbsida för projektet LIFE Coast Benefit

  Flugfiske på västkusten
  2014-03-17

  Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Projektet jobbar med naturvård längs kusten och i skärgården. Projektet startade 1:e september 2013. Kostnaden i projektet uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU:s LI...

 • Nu är Länsstyrelsens årsredovisning för 2013 klar

  årsredovisning 2013
  2014-03-14

  I den kan du läsa hur vi, genom sammanvägning av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i beslut, bidragsutbetalningar och förvaltning bidrar till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt...

 • Hitta länets natur- och kulturskatter

  Bilder från Kalmar län
  2014-03-14

  Nu har vi gjort det enklare att hitta information om länets sevärda natur- och kulturmiljöer på vår webbplats. Via en ny söksida får du bättre överblick och kan snabbt hitta alla våra sidor om naturre...

 • Premiär för Naturnytt

  Naturnyttsymbol
  2014-03-14

  Ett nytt nyhetsbrev om naturvårdsarbetet på Länsstyrelsen. Läs om allt från handläggning av naturvårdsärenden till nybildade reservat, naturum och arbetet med att skydda spännande arter!