Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 666 träffar
 • Klartecken för skydd mot översvämningar vid Emån i Mörlunda

  emån
  2014-11-21

  Lantbrukare i Mörlunda får dispens för att skydda sig mot översvämningar vid Emån. Mark- och Miljödomstolen i Växjö avslår Naturvårdsverkets överklagan och fastställer därmed Länsstyrelsens beslut.

 • Förslag att lokalisera nya eHälsomyndigheten till Kalmar

  emån
  2014-11-20

  Landshövding Stefan Carlsson, Kalmar kommun, Landstinget och Linnéuniversitetet har tagit ett gemensamt initiativ där man vill att regeringen lokaliserar nya eHälsomyndigheten till Kalmar

 • Fjäderfän ska hållas inomhus

  två bruna höns
  2014-11-19

  Jordbruksverket har fattat beslut om restriktioner för svenska fjäderfän. Anledningen är de fall av fågelinfluensa som förekommit bland fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien.

 • Åby - nytt naturreservat vid Emån

  Emån naturreservatet Åby
  2014-11-19

  Länsstyrelsen beslutade idag att bilda naturreservat Åby vid Emån. Området är variationsrikt med många olika naturtyper som rinnande vattendrag, öppna våtmarker och slåttermader, svämskogar, ädellövsk...

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  man och två barn
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Utställningsproducent för naturum Ottenby utsedd

  naturum OTTENBY
  2014-11-14

  Dagens utställning i naturum Ottenby öppnades 1997. Idag är utställningen omtyckt men sliten. Nu börjar arbetet med att ta fram en helt ny utställning vid Ölands södra udde.

 • Kyrkeby kvarn renoverad

  naturum OTTENBY
  2014-11-13

  Länsstyrelsen har genom projektet Vårda vattendragens kulturarv gett bidrag till en film som visar hur Kyrkeby kvarn i Oskarshamns kommun renoverats.

 • 337 miljoner kronor i gårdsstöd till Kalmar län

  naturum OTTENBY
  2014-11-13

  Länsstyrelsen Kalmar län har i dagarna tagit beslut om att 337.265.362 kronor kommer att betalas ut i gårdsstöd till länets brukare.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  bild med texten Ny i Sverige
  2014-11-10

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Nu blir det fler blommor och bin i Ekerum!

  storfibblebin på blomma
  2014-11-06

  Vad har golfspelare och hotade insekter gemensamt? Jo, de kommer snart att trivas sida vid sida på Ekerums golfbana. Just nu genomförs ett unikt naturvårdssamarbete mellan Länsstyrelsen Kalmar län och...

 • Nya regler för lantbruksdjur från 1 november

  grisar
  2014-11-04

  Från 1 november har Jordbruksverket ändrat vissa regler för hur lantbruksdjuren ska hållas och skötas. De nya reglerna gäller främst för fjäderfä, grisar och nötkreatur.

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  landsbygd
  2014-11-03

  Den 20 oktober öppnade vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det i...

 • Samråd – vad tycker du?

  landsbygd
  2014-11-01

  Mellan 1 november 2014 - 30 april 2015 genomförs samråd inom vattenförvaltning kring Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt.

 • Nytt naturreservat i Emån

  speglblankt vattendrag
  2014-10-30 Pressmeddelande:

  Emån är en av Sveriges artrikaste vattenmiljöer och här vandrar fortfarande lax och havsöring upp för att leka. I arbetet med Emåns värdefulla miljöer har Länsstyrelsen därför beslutat att ungefär en ...

 • Ekmiljöer i Ekerum ska räddas genom samarbete

  bild på skalbaggen större ekbock
  2014-10-29

  Länsstyrelsen och Ekerum Golf & Resort AB har inlett ett samarbete för att vårda och utveckla ekmiljöerna i Ekerum. Ekar kommer att friställas och i några områden kommer bete att återupptas för att åt...

 • Länsstyrelsen får höga betyg på sitt sätt att hantera överklagade lovärenden

  rapportens framsida
  2014-10-29 Pressmeddelande:

  I den årliga brukarundersökningen får Länsstyrelsen Kalmar län högre betyg än genomsnittet bland landets länsstyrelser för vårt sätt att hantera överklagade lovärenden, till exempel bygglov och detalj...

 • Länsstyrelsen undersöker dricksvattnet

  gammal brunn övervuxen med mossa
  2014-10-23

  Under hösten genomför Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna en provtagningskampanj för att kartlägga förekomst av eventuella bekämpningsmedel i grundvatten och ytvatten som ska användas för dricksv...

 • Spridningen av PFOS kartläggs

  utter
  2014-10-21

  Under året har det kommit rapporter om spridning av PFOS, bland annat har höga halter av PFOS konstaterats i lever från uttrar i södra Sverige samt i Emåns mynning.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  barn med nalle
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

Träffar per nyhetstyp