Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 380 träffar
 • Lodjursangrepp på tre dvärggetter vid Eremitemåla

  Lodjur i Skånes djurpark. Foto: David Castor
  2015-11-30

  Natten mellan 28-29 november dödades tre dvärggetter i en djurbesättning ca 3 km sydväst om Vissefjärda vid Eremitemåla. Länsstyrelsens besiktningsman Jan-Eric Johannisson var på platsen och konstater...

 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Foto: Gustaf Johansson
  2015-11-26

  Många kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelsern...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Foto: Gustaf Johansson
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet.

 • Jakthund skadad av lodjur

  lodfur
  2015-11-19

  Lördagen 14 november skadade ett lodjur en jakthund 7 km sydväst om Kristdala. Händelsen anmäldes till Länsstyrelsen 17 november. Länsstyrelsens besiktningsman Robert Briland gjorde 18 november en bes...

 • Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  håller en tablett i händerna
  2015-11-18

  Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen ...

 • Utbildningar i systemet VISS

  håller en tablett i händerna
  2015-11-16

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Du kan göra skillnad!

  händer upp i luften
  2015-11-12

  Nu kommer många asylsökande till Sverige. Det är vuxna, familjer och ensamkommande barn och kommer ofta från länder där det är oroligheter och krig. Att vara familjehem är att ta hand om ett barn som ...

 • Ny dom stoppar skydd mot översvämningar vid Emån

  händer upp i luften
  2015-11-09

  Mark- och miljööverdomstolen undanröjer den dom som gett lantbrukarna i Mörlunda möjlighet att kunna göra invallningar intill Emån för att kunna skydda sig mot översvämningar. Länsstyrelsen får tillbaka ärendet, som inleddes 2013, och ska enligt domen bedöma om och på vilket sätt en dispens kan påve...

 • Lodjursangrepp på ett lamm vid Karlshult 7 km sydost om Påryd

  lodjur
  2015-11-06

  Natten mellan 2-3 november dödade lodjur ett lamm i en fårbesättning ca 7 km sydost om Påryd. Angreppet skedde knappt 4 km söder om det senaste angreppet vid Kättilhult.

 • 3 234 ton kalk

  En båt som sprutar ut kalk från fören.
  2015-11-06

  Under 2016 planeras det att sprida 3 234 ton kalk i Kalmar län. Länsstyrelsen har i dagarna lämnat sin verksamhetsplanering för nästa års kalkningsverksamhet till Havs- och Vattenmyndigheten.

 • Nytt nummer av Fokus Landsbygd

  Fokus Landsbygd
  2015-11-02

  Nyheter och information från länsstyrelsens avdelning för Utveckling & Landsbygd.

 • Ny klimatanalys spår kraftig temperaturökning i länet

  Stora Cumulusmoln över vatten
  2015-11-02

  5 grader varmare och mer nederbörd. Det förutspår SMHI att det blir i Kalmar län i slutet av detta sekel. Idag presenteras en ny klimatanalys som visar hur mycket klimatet kommer att förändras beroend...

 • 66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga

  66 000 nya platser för tillfälliga asylboenden tillgängliga
  2015-10-23

  Landshövding Sven-Erik Österbergs regeringsuppdrag att samordna inventeringen av möjliga platser för tillfälliga asylboenden i landet är nu klar. Drygt 66 000 platser finns att tillgå.

 • Villkorad läkemedelsanvändning för mjölkproducenter

  kossor foto:smålandsbilder.se
  2015-10-22

  Villkorad läkemedelsanvändning innebär att en lantbrukare under vissa förutsättningar kan ha läkemedel hemma och inleda behandling själv om vissa särskilt bestämda symtom uppstår. Fr.o.m. 1 januari 20...

 • Ny broschyr om klimat och bebyggelse

  kossor foto:smålandsbilder.se
  2015-10-22

  Länsstyrelserna har tagit fram en gemensam broschyr om hur ett förändrat klimat kan påverka kulturhistoriska träbyggnader. Mer nederbörd och varmare väder kan leda till ökade problem med skadedjur och svampangrepp. I broschyren presenteras förslag på hur man kan arbeta förebyggande för att minska de...

 • Restaurering av igenväxande sanddyner

  sanddyner
  2015-10-21

  Restaurering av sandtallskog i naturreservatet Böda kusten östra fortsätter inom EU-projektet Sandlife

 • 1 681 nya platser för ankomstboende!

  Illustration över människor i rörelse
  2015-10-21

  Kommunerna i Kalmar län har kraftsamlat och levererar fina siffror! Sammanställningen som Länsstyrelsen igår lämnade till Migrationsverket över antalet nya platser ger att vi kan erbjuda 1 681 nya pla...

 • Viktig information till er som bor nära gamla glasbruk

  Foto: Länsstyrelsen Kronoberg
  2015-10-20

  Det pågår forskning och studier kring vilka risker som finns för boende i närheten av gamla glasbruk.

 • 98 åtgärder för vår livsmiljö och hälsa

  Pojke skådar fågel
  2015-10-19

  Nu presenterar vi ett regionalt program med 98 åtgärder för att nå miljömålen, bland annat startar projektet ”Giftfri vardag” för att skydda våra barn. Åtgärdsprogrammet blir en grund för att starta d...

 • Jan Olofsson fick utmärkelsen Årets Krisberedskapare Kalmar län 2015

  Beredskapsdirektör Ana Norlén, Pristagaren Jan Olofsson OKG, Peo Carlsson Kalmar kommun
  2015-10-14

  För första gången delades utmärkelsen Årets krisberedskapare Kalmar län ut. Syftet är att ”lyfta fram någon som inom sitt uppdrag har gjort något utöver det vanliga för att förbättra och förnya krisbe...