Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 347 träffar
 • Olika nyanser av vatten

  2015-04-17

  Årets kulturarvsseminarium äger rum 20 oktober i Oskarshamn

 • Rapport om dricksvatten i Kalmar län

  2015-04-16

  Resultaten av fem års provtagning av vattenkvaliteten i yt- och grundvatten som används som dricksvatten presenteras i rapporten Dricksvatten i Kalmar län.

 • Länsdialog om integration

  Familj
  2015-04-15

  Välkommen till en heldag om integration den 6 maj i Västervik. Alla är viktiga! Kom och lär dig mer om asylprocessen och integration. Hur kan du vara med och göra skillnad för vårt samhälle och ...

 • Regional livsmedelsstrategi ska skapa en livsmedelsregion av internationell klass

  Familj
  2015-04-13

  Gröna näringar och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län.

 • 6 miljoner kronor till Emån

  Familj
  2015-04-09 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län samt Emåförbundet har fått sex miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten till projektet ”Emån – en långsiktig hållbar resurs för samhälle och miljö. Genom att illustrera möjligheter och problem i Emåns avrinningsområde ska projektet leda till att, t...

 • Positiva erfarenheter av hur mottagandet av ensamkommande barn fungerar

  Familj
  2015-04-07

  Många kommuner i Sverige anser att mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar fungerar bra. Det visar länsstyrelsernas gemensamma enkätundersökning om mottagande och etablering av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn, META 2014.

 • Medborgarskapsceremonier

  Familj
  2015-04-02

  Den 1 april 2015 ändrades lagen om svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Detta innebär bland annat att varje kommun minst en gång per år ska anordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska medborgare deras medborgarskap och markera medborgarskapets...

 • Resultat av rovdjursinventering vintern 2014/2015

  Varg dricker vatten vid en sjö
  2015-04-01

  Inventeringssäsongen 2014/2015 kunde fem familjegrupper av lodjur kvalitetssäkras i Kalmar län. Det är det högsta antalet sedan 2011 då 4,5 st påträffades. En föryngring delades då med Blekinge län.

 • Nytt nummer av Fokus Landsbygd ute nu!

  Nyhetsbrevet Fokus Landsbygd
  2015-03-30

  Läs om det senaste som händer på avdelningen för Utveckling & landsbygd på Länsstyrelsen.

 • Restaurering av igenväxande sanddyner inom naturreservatet Bödakustens östra

  naturreservatet Bödakustens östra
  2015-03-24

  Länsstyrelsen påbörjar i samråd med markägaren Sveaskog den 25 mars 2015 restaureringsåtgärder i form av avverkning av tall inom naturreservatet Bödakustens östras sanddyner, mellan Homrevet och Fager...

 • 4 500 länsbor får svara på miljöfrågor

  människor i stadsmoljö
  2015-03-24

  Hur påverkas du av miljön? Det kommer 4 500 länsinvånare att få möjlighet att svara på den närmaste tiden.

 • Naturvårdsbränning vid Mjöshyltan i Allgunnens naturreservat

  två personer utför naturvårdsbränning
  2015-03-24

  Länsstyrelsen utför idag, tisdag 24 mars naturvårdsbränning av gräsmarker vid Mjöshyltan i Allgunnens naturreservat.

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2015-03-23

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder nu ytterligare webbutbildningar i april för er som missade ...

 • Fynd av fågelinfluensa hos svanar

  Vattendroppar
  2015-03-20

  Jordbruksverket meddelar idag att fågelinfluensa har upptäckts hos två döda knölsvanar som hittats på Djurgården i Stockholm. Denna typ av virus smittar inte människor utan är en fjäderfäsjukdom.

 • Historisk födsel på Nordens Ark

  Djurvårdare Jimmy Helgesson med en större ekbock.
  2015-03-19 Pressmeddelande:

  Stiftelsen Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar län har lyckats sluta cirkeln med en av Sveriges mest hotade insekter, större ekbock. För några dagar sedan hittade djurvårdare de första äggen och la...

 • Avtal om stor sanering i Hultsfred klart

  Djurvårdare Jimmy Helgesson med en större ekbock.
  2015-03-19

  Varta-området i centrala Hultsfred får sedan 1999 inte användas till någon verksamhet på grund av stora blyföroreningar. Med hjälp av Länsstyrelsen Kalmar län har efter många år nu äntligen ett avtal om sanering kommit till stånd med de inblandade bolagen. De totala saneringskostnaderna väntas uppgå...

 • Naturvårdsbränning i Lenstad naturreservat

  naturvårdsbränning
  2015-03-18

  Onsdag den 18 mars planerar Länsstyrelsen att utföra en naturvårdsbränning i Lenstad naturreservat.

 • Länsstyrelsen blir ny förvaltare av naturreservatet Länsmansgårdsängen i Hultsfreds kommun

  Hamlade träd
  2015-03-17 Pressmeddelande:

  Naturreservatet Länsmansgårdsängen är ett välbesökt strövområde beläget vid Virserumssjöns strand i den nordvästra delen av Virserums samhälle i Hultsfreds kommun. Reservatet, som omfattar ca 3,7 ha, ...

 • Naturvårdsbränning i Ottenby

  Ottenby ängsmark
  2015-03-17

  Tisdag den 17 mars planerar Länsstyrelsen att bränna av några av ängarna i Ottenby lund på södra Öland.

 • Enklare seminregler för hästar från den 1 april

  häst på en åker, foto: smålandsbilder.se
  2015-03-13

  Jordbruksverket har gjort förändringar i föreskrifterna om seminverksamhet med hästar. Avsikten är att förenkla utan att det påverkar djurskyddet eller smittskyddet negativt.