Två lodjursangrepp på får i Kalmar län

Mellan den 14-15 februari angrep lodjur ett lamm i en fårbesättning i Sinnerbo söder om Högsby. Den 16 februari angrep lodjur ett får i Kammarbo, Emmaboda kommun.

Länsstyrelsens besiktningsmän konstaterade att angreppssätten tyder på lodjur med dödande bett i strupen.

Fårägare uppmanas att se över sina stängsel och öka tillsynen över sina djur. Mot lodjur tycks ett bra stängsel vara ett vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar, en hög och en låg. Det är svårt för större individer att klättra över nätet och för de mindre att gå igenom maskorna utan att få kraftiga stötar. Ett sådant stängsel fungerar även mycket bra mot varg.

Många rovdjursangrepp sker i gryningen eller i skymningen. Tillsyn av tamdjuren kan således förläggas till den tiden på dygnet för bästa effekt.

Här finns information om hur man kan förebygga angrepp av rovdjur på sina tamdjur.  Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att lämna in tips om spår eller andra observationer, antingen via Skandobs.se eller telefonsamtal till våra rovdjursspårare/besiktningsmän.  

Kvalitetssäkrare av rovdjursobservationer och besiktningsmän av rovdjursslagna tamdjur i Kalmar län är:
Robert Briland: 0480-44 01 03, 070-631 88 80
Jonas Andersson: 0491-711 25, 070-647 49 07
Jan-Eric Johannisson: 0471-411 73, 070-510 46 12