Stöd till laddinfrastruktur i Kalmar län

Nu har Naturvårdsverket beviljat stöd inom Klimat Klivet till den gemensamma ansökan från länets kommuner om laddinfrastruktur i Kalmar län.

Totalt ska 150 publika laddstationer sättas upp samt 8 snabbladdare. Projektet beräknas kosta ca: 10,1 miljoner där nu projektet får drygt 4,6 miljoner i bidrag från Klimat Klivet som är regeringsens satsning på åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till ett fossilfritt Sverige 2050. Kalmar län har dock målet, NoOil, att vara fossilbränslefria redan 2030 och har redan idag 64 % förnybar energi.
-Detta projekt är en viktig del på vägen mot fossilbränslefrihet, säger samordnaren för energi och begränsad klimatpåverkan, Tommy Lindström.

Länsstyrelsen som tillsammans med Regionförbundet driver klimatsamverkan Kalmar län samt Klimatkommission för Kalmar län ser nu stora möjligheter att påbörja övergången till fossilfria transporter tillsammans med kommuner, näringsliv och branschorganisationer.
- Elfordon är en självklar del i det hållbara transportsamhället där vår regionala biogas också kommer att bidra med en viktig del, säger landshövding Stefan Carlsson.

Genom det stora antalet laddstationer finns nu möjlighet för kommuner att ställa om delar av sin fordonspark men även för arbetspendlare, företag och besöksnäringen att övergå till elfordon där bränslekostnaden blir ca 2 kr per mil.

Ansökan har gjorts av Miljöfordon Syd som också kommer att samordna projektet med kommunerna. De ligger också bakom projektet Green Charge vars studier har legat till grund för ansökan.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Lindström, Samordnare för energi och begränsad klimatpåverkan
Länsstyrelsen Kalmar län, Telefon: 010-223 84 55
E-post: tommy.lindstrom@lansstyrelsen.se

Jonas Lööf, Miljöfordon Syd, 0706-550 771
E-post: jonas@miljofordonsyd.se