Beslut om skyddsjakt på skadegörande lodjur

Länsstyrelsen i Kalmar län har den 19 februari 2016 beslutat om skyddsjakt på ett skadegörande lodjur. Jakten kommer att bedrivas av jägare utsedda av Länsstyrelsen och beslutet gäller till och med den 19 mars 2016.

Mellan den 30 september och den 29 november 2015 har sju angrepp på får och getter skett i Torsås, Emmaboda, Nybro och Kalmar kommun. Alla angrepp är besiktigade av Länsstyrelsen och konstateras vara gjorda av lodjur. Under perioden 5 - 18 februari 2016 har ytterligare fem angrepp av lodjur på får skett inom samma område. Alla angrepp har besiktigats av Länsstyrelsen och bedömningen är att det är ett skadegörande lodjur som har utfört angreppen.

Utifrån att angreppen har skett inom ett avgränsat område under en begränsad tidsperiod, bedömer Länsstyrelsen att det kan röra sig om en skadegörande individ som orsakar olägenheter för tamdjursägare.

De skadedrabbade har med hjälp av Länsstyrelsens besiktningsmän vidtagit skadeförebyggande akutåtgärder, såsom översyn av stängsel, installning av övriga tamdjur och skrämselåtgärder. Länsstyrelsen bedömer att avståndskriterier enligt Viltförvaltningsdelegationens riktlinjer för skyddsjakt är uppfyllda. Bedömningen är att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Att tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller Sverige.                                                                                            

För ytterligare information
Johan Wendell, Avdelningschef Utveckling och Landsbygd
Telefon: 010-223 85 10