Eldningsförbudet i hela Kalmar län fortsätter

[Uppdaterad]
Värmen och torkan i länet i fortsätter. SMHI:s prognoser visar att det just nu råder extremt stor brandrisk i länet, och vid Länsstyrelsens veckomöte med länets kommuner idag, bestämdes att eldningsförbudet ska fortsätta att gälla. Skogsbrandflyget kommer också att tillsvidare flyga över länet vid två tillfällen per dag.

[Från 14 augusti 2015]
SMHI:s prognoser för brandrisk i skog och mark visar på stor till mycket stor brandrisk de närmsta dagarna i Kalmar län. Länsstyrelsen har därför fattat ett beslut om eldningsförbud som gäller för hela Kalmar län från och med lördag den 15/8. Beslutet är fattat efter dialog med kommunernas räddningstjänster.

För att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella bränder i skog och mark ska även skogsbrandflyg dagligen ut och flyga.

Beslutet om eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld både i skog och mark och på villatomter. Grillning är dock tillåtet i särskilt anordnade grillar under förutsättning man tar det mycket försiktigt. Undvik även skogsbruksåtgärder där gnistor kan bildas, exempelvis markberedning.

Om du har frågor om brandrisken och eldningsförbudet i din kommun kontakta räddningstjänsten under kontorstid. Telefonnumret hittar ni i telefonkatalogen vid uppslaget om kommunen eller på kommunens hemsida.

Länk till beslutet om eldningsförbud

Länk till sidan Aktuella eldningsförbud i länet

Kontaktperson:
Birgitta Eriksson, Tjänsteman i beredskap
telefon: 010-223 84 11