Ta inte vatten ur åarna i södra Kalmar län 

Publicerad
2012-06-08
Kategori
Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Pressrum

Länsstyrelsen uppmanar alla i södra Kalmar län att sluta vattna fält och trädgårdar med åvatten. Vattenflödena i Ljungbyån, Halltorpsån, Snärjebäcken och Bruatorpsån är nu mycket låga på grund av den långvariga torkan. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i åarna ska klara sig.

Ja 

- Att pumpa vatten är inte tillåtet om det kan skada allmänna eller enskilda intressen. Vid dagens låga vattenföring i åarna kan varje större vattenuttag orsaka skada. På samma sätt kan summan av många små uttag vara skadligt för växt- och djurlivet i vattendragen, säger Henrik Karlsson, handläggare vid Länsstyrelsen.

Vattenflödet i Ljungbyån vid Källtorp, där SMHI har en mätstation, är nu bara 140 liter per sekund. Vattenflöden som understiger 200 liter per sekund är att betrakta som låga. Flödet i åarna kommer att fortsätta vara lågt den närmaste tiden, även om SMHI:s prognos säger att det kommer regn i slutet av denna veckan och i början av nästa.

 Den som har tillstånd att ta ut vatten har rätt att göra det i enlighet med villkoren i miljödomen eller vattendomen.

Bestämmelserna om tillståndsplikt för vattenuttag ur sjöar och åar finns i kapitel 11 i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som har bestämmanderätt.

Senast uppdaterad: 2012-06-08    

Kontakta oss

Henrik Karlsson
Vattenenheten
010-2238586
Linda Corneliusson.Linde
Miljömålsamordnare
010-2238240
070-8789592