Länets mål om 500 GWh vindkraftsel nås redan 2012 

Publicerad
2012-04-18
Kategori
Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö
Ämnesområde
Klimat och energi, Verksamheter med miljöpåverkan, Energi

Den senaste vindkraftsstatistiken från Energimyndigheten visar på en stark utveckling av vindkraftsel i länet där målet om att nå 500GWh till 2014 nås redan i år.

Ja 
Kalmar län ligger bra till i vindkraftsligan
Kalmar län ligger bra till i vindkraftsligan

Vid 2011 års slut fanns 131 vindkraftverk i Kalmar län, med en sammanlagd effekt på 183 MW. Detta motsvarar 460 GWh/år, räknat på normaldrift 2500 timmar/år. Tillsammans med ytterligare nya verk under 2012 når länet 500 GWh. Nästa år beräknas Kårehamns vindkraftpark vara i drift. Det innebär ytterligare produktionskapacitet om 125 GWh/år.

När det gäller installerad effekt 2011 ligger Kalmar län nu på sjätte plats i landet. Borgholm och Mönsterås ligger bland de 20 största kommunerna.

– Eftersom Länsstyrelsen arbetar för främjande av förnybar energi är det glädjande att se den positiva trenden. I dagsläget handlägger vi ett tiotal vindkraftsärenden som vart och ett omfattar 10-15 verk, säger Viktor Rydell, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen Kalmar län.

– 67 % av energianvändningen i Kalmar län är fossilbränslefri idag, vilket är unikt i världen. Vi har goda möjligheter att bli en bli en pionjärregion i arbetet med att reducera utsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Här är vindkraften en central del, säger regionförbundets ordförande Harald Hjalmarsson.

Regionförbundet i Kalmar län är i dag en av fyra noder i det nationella Nätverket för Vindbruk, som samordnas av Energimyndigheten på regeringens uppdrag. Här ansvarar Regionförbundet i Kalmar län för näringslivs- och affärstuvecklingsfrågor. Man sprider också kunskap, förmedlar kontakter och stödjer industriprojekt.

Regionförbundet står även som värd för den årliga Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar, i år den 24-25 maj som brukar locka runt 400 besökare från hela landet. Länsstyrelsen har i år en egen monter vid konferensen.

Kontakt:

Viktor Rydell, Länsstyrelsen Kalmar län
0480-823 32

Carolina Gunnarsson, Regionförbundet Kalmar län
0480-44 83 82

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med energi- och klimatfrågor

Senast uppdaterad: 2012-04-17    

Kontakta oss

Viktor Rydell
Klimat- och energistrateg
Samhällsbyggnadsenheten
010-2238204