Earth hour 

Publicerad
2014-03-25
Kategori
Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Klimat och energi, Energi, Landshövding och länsledning

Lördagen den 29 mars kl. 20.30 genomförs Earth Hour, en symbolisk global klimatmanifestation.

Ja 
Symbol för Earth hour
Manifestationen Earth hour genomförs på många platser över hela jorden

Över hela världen släcker människor, företag, organisationer, kommuner osv belysningen för att visa beslutsfattarna att det är dags att agera i klimatfrågan och att man vill vara en del av lösningen på klimatproblematiken. 

Länsstyrelsen deltar i manifestationen, för femte gången, genom att släcka ned belysningen i residenset vid Stortorget och kontorslokalerna i Kalmar.

Länsstyrelsen arbetar inte bara symboliskt med klimatfrågan, utan bedriver ett aktivt klimatarbete i flera olika projekt, som en integrerad del i våra olika verksamhetsområden och i myndighetens arbete med att minska sin miljöpåverkan. Besök gärna länsstyrelsens särskilda sidor om klimat och energi.

Senast uppdaterad: 2014-03-25    

Kontakta oss

Lars Ljungström
Klimatstrateg
Samhällsbyggnadsenheten
010-2238451
Viktor Rydell
Samhällsbyggnadsenheten
010-2238204