Arkeologisk undersökning vid Gladhammars gruvor 

Publicerad
2010-03-26
Kategori
, Samhällsplanering & kulturmiljö
Ämnesområde
Verksamheter med miljöpåverkan

Länsstyrelsen har fattat beslut om en slutundersökning vid Gladhammars gruvor under maj och juni 2010. Undersökningen är ett led i Västerviks kommuns projekt att miljösanera gruvområdet.

Ja 

Gruvdriften vid Gladhammars gruvor pågick i omgångar från ca 1500-tal fram till slutet av 1800-talet. Skrotstenshögar, så kallade varp, som ligger kvar i området läcker tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen till bland annat den närbelägna Tjursbosjön. Västerviks kommun vill nu påbörja arbetet med att sanera Gladhammars gruvor vid de områden som kallas Holländarefältet och Hyttan.

Gladhammars gruvor är en fast fornlämning av regionalt och nationellt intresse. Under 2009 genomfördes en arkeologisk förundersökning, och man gjorde vissa fynd kopplade till gruvdriften, bland annat rostningsanläggningar.

Länsstyrelsen bedömer dock att samhällsintresset av miljösaneringen är större än fornlämningens bevarande. I sitt beslut ställer Länsstyrelsen krav om att arkeologiska undersökningar skall genomföras för att slutligt dokumentera de lämningar som hittades under förundersökningen innan de försvinner.

Slutundersökningen kommer att genomföras i maj och juni 2010 av Kalmar läns museum, Dalarnas museum och Västerviks museum.

Senast uppdaterad: 2010-03-26