Glasbruksprojektet avslutat 

Publicerad
2007-12-14
Ämnesområde
Verksamheter med miljöpåverkan

Glasbruksprojektet är benämning på det samarbetsprojekt som genomförts mellan länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län med syfte att kartlägga föroreningssituationen vid glasbruken inom Glasriket samt klargöra vilka åtgärder som kan komma att behöva vidtas för att minska riskerna för hälsan och miljön.

Ja 

Projektet är nu avslutat och en omfattande dokumentation finns tillgänglig.

Läs mer på Glasbruksprojektets sida.

Senast uppdaterad: 2007-12-14